LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO VEIKLOS ŽURNALO PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 11 d. Nr. 190

Vilnius

 

Remdamasis žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 1–21) ir siekdamas ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos kontrolės efektyvumo didinimo,

1. Tvirtinu Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą*.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Grušauskui.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                  KĘSTUTIS KRISTINAITIS

______________* Žemės ūkio ministerijos interneto tinklapis (zum. lt)