Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu UŽSIENIEČIUI suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 715

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199) 26 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Nustatyti, kad norintis gauti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gauti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje užsienietis, kurį ne mažiau kaip 3 draudimo įmonės raštu atsisakė dėl senyvo amžiaus ar sveikatos būklės drausti sveikatos draudimu, privalo pats ar per įgaliotą atstovą vietoj sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai pateikti Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Asmens įsipareigojimo parašo tikrumą liudija notaras ar kitas teisę atlikti notarinius veiksmus turintis asmuo. Kartu su įsipareigojimu užsienietis vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai pateikia ir draudimo įmonių raštus.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                    Gediminas Černiauskas

 

_________________