Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SAUSIO 11 D. NUTARIMO NR. 32 „DĖL PROFESINĖS KARO TARNYBOS KARIŲ VIDUTINIO ATLYGINIMO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1560

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimą Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 6-270; 2008, Nr. 82-3264) ir išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2006, Nr. 72-2679; 2010, Nr. 86-4539) 59 straipsnio 1, 5, 8 ir 9 dalimis, 68 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1931; 2012, Nr. 129-6463) 64 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                                         JUOZAS OLEKAS