LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 m. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO Nr. V-393 „DĖL PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-741

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 54-2690):

1. Išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. gydytojas (medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, ar šeimos gydytojas, ar gydytojas neurologas, ar vaikų ligų gydytojas (kai paslaugos teikiamos vaikams nesant medicinos ar šeimos gydytojo);“.

2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. 4.1, 4.2 ir 4.3 punktuose nurodytų specialistų paslaugos teikiamos visą parą. Gydytojo paslaugos ASPĮ budėjimo metu gali būti užtikrinamos sudarant sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ar kita įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“

3. Išdėstau 10 punkto pirmąją pastraipą taip:

10. ASPĮ turi būti šie medicinos prietaisai ir medicinos pagalbos priemonės (vaikams – tinkami pagal vaiko amžių):“.

4. Išdėstau 18.2.8 punktą taip:

18.2.8. mikrocefalija ir hidrocefalija (Q02, Q03, G91);“.

5. Išdėstau 18.3 punktą taip:

18.3. širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, esant II–IV NYHA funkcinės klasės širdies nepakankamumui (I50), išskyrus ūmines būkles;“.

6. Išdėstau 18.4 punktą taip:

18.4. kvėpavimo organų ligos, esant lėtiniam kvėpavimo nepakankamumui (J96.1);“.

7. Išdėstau 18.5 punktą taip:

18.5. lėtinės kepenų ligos, esant lėtinio kepenų nepakankamumo B-C funkcinei klasei pagal Child-Pugh arba esant daugiau kaip 10 balų pagal MELD (K72.1);“.

8. Išdėstau 18.7 punktą taip:

18.7. lėtinės inkstų ligos, esant lėtiniam inkstų nepakankamumui (N18.4–N18.5) (III–IV laipsnio inkstų funkcijos sutrikimas, IV–V stadija), išskyrus dializuojamus pacientus, jeigu neužtikrinamas jų transportavimas į dializę atliekančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą;“.

9. Išdėstau 18.8 punktą taip:

18.8. komplikuotas cukrinis diabetas, kitos endokrininės sistemos ligos, esant III laipsnio funkcijos sutrikimui, kai nereikia stacionarinio aktyvaus gydymo (E10.41–E10.49, E.10.5, E10.61, E10.62, E10.69, E10.71, E10.73, E11.41–E11.49, E11.5, E11.61, E11.62, E11.65, E11.69, E11.71–E11.73, E13.41–E13.49, E13.5, E13.61, E13.62, E13.69, E13.71, E13.73, E14.41–E14.49, E14.5, E14.61, E14.62, E14.69, E14.71, E14.73, E40–E46, E63, E85);“.

10. Išdėstau 18.9 punktą taip:

18.9. jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos, esant III laipsnio funkcijos sutrikimui (M05.8, M05.9, M06.4, M06.8, M06.9, M07–M12, M14–M17, M19, M24.5–M24.9, M32–M36, M41–M42, M43.5–M43.9, M45–M47, M60–M62, M80, M84);“.

11. Išdėstau 18.11 punktą taip:

18.11. būklės po netrauminės galūnės (-ių) amputacijos (Z89);“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS