LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MOLO, PILIES IR MALKŲ ĮLANKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ ĮSTEIGIMO KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE

 

2003 m. gegužės 12 d. Nr. 585

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 42-1192, Nr. 92-2850) 23 straipsnio 2 dalimi ir 24 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1176 (Žin., 2001, Nr. 84-2935; 2002, Nr.118-5313), priedo 16, 17 ir 18 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje Molo, Pilies ir Malkų įlankos pasienio kontrolės punktus (toliau – pasienio kontrolės punktai).

2. Pavesti Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, suderinus su kitomis patikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir ūkio subjektais, kurių teritorijoje steigiami pasienio kontrolės punktai, nustatyti pasienio kontrolės punktų ribas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 719 „Dėl pasienio kontrolės punktų įsteigimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ (Žin., 1997, Nr. 66-1623);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 15 d. nutarimą Nr. 61 „Dėl Klaipėdos konteinerių terminalo pasienio kontrolės punkto įsteigimo“ (Žin., 1999, Nr.10-219).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                       VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________