LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO PRINCIPŲ, METODIKOS IR TINKAMUMO KARO AR CIVILINEI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBAI PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 24 d. Nr. V-1142/V-1139

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 (Žin., 2002, Nr. 72-3073; 2007, Nr. 72-2843) patvirtintų Karinės medicinos ekspertizės nuostatų 86 ir 87 punktais:

1. Tvirtiname pridedamus Sveikatos būklės įvertinimo principus, metodiką ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijus:

1.1. ekspertinių išvadų lentelę;

1.2. atskirų ekspertinių išvadų lentelės straipsnių paaiškinimą;

1.3. sveikatos grupių, apribojimo laipsnių, suminių apribojimo laipsnių, sveikatos parametrų nustatymo aprašymą;

1.4. tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai nustatymo pagal sveikatos būklę lentelę.

2. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 1586/522 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų specialiosios dalies patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 10-370).

3. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijų sekretoriams pagal administruojamą sritį.

 

 

 

L. E. P. KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                            JUOZAS OLEKAS

 

 

 

L. E. P. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                GEDIMINAS ČERNIAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1142/V-1139

 

EKSPERTINIŲ IŠVADŲ LENTELĖ

 

Straipsnio Nr. (eilės Nr.)

Kodas pagal

TLK-10

Susirgimai ir patologinės būklės

Maksimalus leistinas apribojimo laipsnis

1 skiltis*

2 skiltis**

3 skiltis***

 

 

 

I skyrius. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos

 

1

A00–A09 A20–A49 A65–A79 A90–B34 B50–B83 B92–B99 N41.0

Infekcinės ir parazitinės ligos

 

 

 

 

 

1.1

 

Lėtinės, aktyvios eigos, ryškūs organų funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

1.2

 

Lėtinės persistuojančios ar aktyvios eigos, nežymūs organų funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

1.3

 

Ūminės

3

Šaukimas atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

2

A15–A19 B90; Z030

Tuberkuliozė

 

 

 

 

 

2.1

 

Tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai. Ryškus kvėpavimo funkcijos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

2.2

 

Tuberkuliozė, nepatvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai. Taikomas gydymas. Neryškus kvėpavimo funkcijos sutrikimas po gydymo

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

2.3

 

Būklė po sėkmingo gydymo. Stabili, ilgalaikė remisija be plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimo.

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

3

A50–A64

Lytiniu keliu plintančios ligos

 

 

 

 

 

3.1

 

Įgimtas, tretinis serorezistentinis sifilis

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

3.2

 

Pirminis, antrinis sifilis ir specifiniai uretritai

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

4

A80–A89

Centrinės nervų sistemos virusinės infekcijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 45 straipsnį

 

5

B00–B09

Virusinės infekcijos, kurioms būdingi odos pažeidimai

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

6

B35–B49

Grybelinės ligos

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

7

B85–B89

Pedikuliozė ir kitos invazijos

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

8

B90–B94

Infekcinių ir parazitinių ligų padariniai

 

Ekspertizė atliekama pagal 1, 2, 45 straipsnį

 

 

 

II skyrius. Augliai

 

11

C00–D09

Piktybiniai augliai

 

 

 

 

 

11.1

 

Kai yra metastazių

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

11.2

 

Būklė po operacijos, kai liko metastazės

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimais

 

11.3

 

Būklė po radikalios operacijos, kai nėra metastazių

6

Individualiai

Individualiai

Tinkami

 

12

C50–C56

Piktybiniai moters lyties organų augliai

 

 

 

 

 

12.1

 

Augliai su metastazėmis

6

Netinkamos

Netinkamos

Tinkamos su 6 laipsnio apribojimais

 

12.2

 

Po radikalios operacijos, kai nėra metastazių

 

Netinkamos

Netinkamos

Tinkamos su 6 laipsnio apribojimais

 

13

D10–D48

Gerybiniai augliai

 

 

 

 

 

13.1

 

Trikdantys organų funkciją; trukdantys vilkėti drabužius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

13.2

 

Netrikdantys organų funkcijos; nežymiai trukdantys vilkėti drabužius

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

13.3

 

Netrukdantys vilkėti drabužius, be organų funkcijos sutrikimų

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

14

D25–D28

Gerybiniai moters lyties organų augliai

6

Netinkamos

Netinkamos

Tinkamos su 6 laipsnio apribojimais

 

15

C70–C72 D32–D33 D42–D43

Centrinės nervų sistemos augliai

 

Ekspertizė atliekama pagal 46 straipsnį

 

 

 

III skyrius. Kraujo, kraujodaros organų ligos, imuninės sistemos pažeidimai

 

21

D50–D89

Kraujo ir kraujodaros organų ligos. Tam tikri imuninės sistemos pažeidimai

 

 

 

 

 

21.1

 

Greitai progresuojančios, periodiškai paūmėjančios, su ryškiais kraujodaros sistemos pakitimais

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

21.2

 

Lėtai progresuojančios, retai paūmėjančios su vidutiniškai išreikštais kraujodaros sistemos pakitimais

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

21.3

 

Ūminės nesisteminės kraujo ligos, efektyvus gydymas

5

Atidedamas

Netinkami. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

Tinkami

 

 

 

IV skyrius. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos

 

25

E04

Eutireoidinė struma (gūžys)

 

 

 

 

 

25.1

 

Trikdanti šalia esančių organų funkciją ar trukdanti nešioti drabužius

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

25.2

 

Nežymiai apsunkina drabužių nešiojimą, netrikdo šalia esančių organų funkcijos

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

25.3

 

Netrikdanti šalia esančių organų funkcijų ir netrukdanti nešioti drabužių

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

26

E00–E35 M81

Endokrininės sistemos ligos

 

 

 

 

 

26.1

 

Ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

26.2

 

Vidutiniškai išreikšti funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

26.3

 

Be funkcijos sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

26.4

 

Ūminės ligos. Lėtinių ligų radikalus gydymas

6

Atidėjimas

Netinkami

Tinkami. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

 

27

E40–E68

Mitybos sutrikimai

 

 

 

 

 

27.1

 

Ryškios formos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

27.2

 

Vidutiniškai išreikštos formos

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami. Pakartotinė ekspertizė

 

28

E70–E90

Medžiagų apykaitos sutrikimai

 

 

 

 

 

28.1

 

Ryškios formos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

28.2

 

Nežymiai išreikštos formos

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

 

 

V skyrius. Psichikos ir elgesio sutrikimai

 

31

F00–F09

Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Individualiai

 

32

F10–F19

Psichikos ir elgesio sutrikimai, atsiradę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

33

F20–F29

Šizofrenija, šizotipiniai ir kliedesiniai sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

34

F30–F39

Nuotaikos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Individualiai

 

35

F40–F48

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforaliniai sutrikimai

 

Individualiai

Netinkami

Individualiai

 

36

F50–F59

Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais

 

Individualiai

Individualiai

Individualiai

 

37

F60–F69

Suaugusiųjų elgesio ir asmenybės sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

38

F70–F79

Protinis atsilikimas, ribinis intelektas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

39

F80 F89

Psichologinės raidos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

40

F90–F98

Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidėję vaikystėje ir paauglystėje

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

41

F98.5

Mikčiojimas

 

 

 

 

 

41.1

 

Ryškus mikčiojimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

41.2

 

Neryškus mikčiojimas

 

Tinkami

Netinkami

Individualiai

 

42

 

Kiti psichologiniai veiksniai, turintys įtakos prisitaikant prie aplinkos (specialiose misijose, mokymuisi užsienyje, specialiose pajėgose)

 

Netinkami

Netinkami

Tinkami. Netinkami TRO

 

 

 

VI skyrius. Nervų sistemos ligos

 

45

G00–G09

Uždegiminės CNS ligos ir jų padariniai

 

 

 

 

 

45.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

45.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

45.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai be funkcijos sutrikimo

5

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po gydymo. Užsitęsus ligai – rekomenduojama šaukimą atidėti. Baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė

Netinkami

Tinkami

 

45.4

 

Būklė po ūmios ligos be liekamųjų reiškinių

 

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po gydymo. Kariams baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

46

G10–G13; G20–G26; G30–G32; G70–G73; G35–G37; G91–G93; G96–G98

Paveldimos degeneracinės nervų sistemos ligos. Demielinizuojančios ligos. Kitos nervų sistemos ligos

 

 

 

 

 

46.1

 

Greitai progresuojančios ar su ryškiais funkcijos sutrikimais; lėtai progresuojančios ar su vidutiniškai ryškiais funkcijos sutrikimais

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

46.2

 

Lėtai progresuojančios su neryškiais funkcijos sutrikimais

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

47

G40–G44; G47

Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai

 

 

 

 

 

47.1

 

Dažni ar vidutinio dažnumo paroksizminiai priepuoliai su ryškiais ar vidutiniškai ryškiais funkcijos sutrikimais

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

47.2

 

Reti paroksizmai be psichinių ekvivalentų ir kitų charakteringų asmenybės pakitimų

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

47.3

 

Reti epizodiniai sutrikimai

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

48

G45–G46; G80–G83; G90; G95

Galvos smegenų kraujotakos paroksizminiai sutrikimai. Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai. Nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai. Vegetaciniai sutrikimai. Alpimas ir kolapsas

 

 

 

 

 

48.1

 

Ryškūs, vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

48.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

48.3

 

Trumpalaikiai kraujotakos sutrikimai (be organinės kilmės simptomatikos ir liekamųjų reiškinių)

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

49

G50–G59; G60–G64

Nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos. Polineuropatijos ir kitos periferinės nervų sistemos ligos

 

 

 

 

 

49.1

 

Ryškūs, vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

49.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

49.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai be funkcijos sutrikimo

5

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po gydymo. Užsitęsus ligai – rekomenduojama šaukimą atidėti. Baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė.

Netinkami

Tinkami

 

49.4

 

Būklė po ūmios ligos

 

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po gydymo. Kariams baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

50

G52

Anosmija

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

 

 

VII skyrius. Akies ir jos priedinių organų ligos

 

55

H00–H03 Q10.0–Q10.3

Vokų ligos ir defektai

 

 

 

 

 

55.1

 

Ryškūs abiejų akių vokų defektai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

55.2

 

Ryškūs vienos akies ar kiti vidutiniškai matomi abiejų vokų defektai

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

55.3

 

Neprogresuojantys neryškūs pakitimai, kai funkcija nesutrikusi

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

56

H04–H06 Q10.4–Q10.7

Ašarų sistemos ir akiduobių ligos

 

 

 

 

 

56.1

 

Kai ryškūs funkcijų sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

56.2

 

Kai vidutiniškai pastebimi funkcijų sutrikimai

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

56.3

 

Kai neryškūs funkcijų sutrikimai

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

57

H10–H13

Junginės ligos

 

 

 

 

 

57.1

 

Lėtinės uždegiminės ar degeneracinės ligos, kai ryškūs funkcijų sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

57.2

 

Reti paūmėjimai, efektyvus gydymas

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

57.3

 

Neuždegiminiai įgyti junginių pakitimai, netrikdantys funkcijų

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

58

H15–H22 Q13

Ragenos ir kitų akies obuolio dangalų ligos

 

 

 

 

 

58.1

 

Abiejų akių ligos, sukeliančios progresuojantį regos silpnėjimą arba dažnai paūmėjančios

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

58.2

 

Vienos ar abiejų akių ligos, sukeliančios progresuojantį regos silpnėjimą

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

58.3

 

Neprogresuojančios, retai recidyvuojančios vienos ar abiejų akių ligos, kai funkcijų sutrikimai neryškūs

6

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami

 

58.4

 

Stabilūs anatominiai vienos ar abiejų akių pakitimai, kai funkcijos nesutrikusios

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

59

H25–H28; Z96.1 Q12

Lęšiuko ligos ar jo nebuvimas (afakija, pseudofakija)

 

 

 

 

 

59.1

 

Afakija, lęšiuko pakitimai, kai yra ryškių regėjimo funkcijų sutrikimų arba pseudofakija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

59.2

 

Lęšiuko drumstys be ryškių regos funkcijų sutrikimų

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

60

H30–H36 H59.8; Q14.1 Q14.3–Q14.9

Gyslainės ir tinklainės ligos

 

 

 

 

 

60.1

 

Įgimtos, paveldėtos ar įgytos ligos, turinčios tendenciją progresuoti

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

60.2

 

Susirgimai ar trauminiai pažeidimai, nelinkę progresuoti, bet trikdantys funkcijas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

60.3

 

Stabilūs, neprogresuojantys anatominiai pakitimai, kai nėra funkcijų sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

61

H40–H42 Q15.0

Glaukoma

 

 

 

 

 

61.1

 

Dekompensuotas ar progresuojantis regos silpnėjimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

61.2

 

Kompensuota

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

61.3

 

Hipertenzija, preglaukoma

6

Netinkami

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami

 

62

H43–H45 Q11; Q14.0

Stiklakūnio ir akies obuolio ligos

 

 

 

 

 

62.1

 

Pakitimai, ryškiai sutrikdantys regėjimo funkcijas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

62.2

 

Pakitimai, neryškiai sutrikdantys regėjimo funkcijas

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

63

H46–H48 Q14.2

Regos nervo ir regėjimo takų ligos

 

 

 

 

 

63.1

 

Sukeliančios progresuojantį regos funkcijų sutrikimą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

63.2

 

Sukeliantys vienos akies regos funkcijų sutrikimą

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

63.3

 

Stabilūs, neprogresuojantys vienos ar abiejų akių anatominiai pakitimai, kai nėra funkcijų sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

64

H49–H51; H55;

H53.2–H53.3

Akių padėties ir judesių sutrikimai

 

 

 

 

 

64.1

 

Ryškus žvairumas, nistagmas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

64.2

 

Neryškus žvairumas, nistagmas, binokulinio regėjimo nebuvimas

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

65

H52

Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai

 

 

 

 

 

65.1

 

Trumparegystė ar toliaregystė viename iš meridianų 6.0 D ir daugiau

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

65.2

 

Trumparegystė viename iš meridianų nuo 3,25 iki 5,75 D, toliaregystė nuo 4,25 D iki 5,75 D

6

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami

 

65.3

 

Trumparegystė viename iš meridianų iki 3,0 D arba toliaregystė iki 4,0 D

6

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami

 

65.4

 

Visų rūšių astigmatizmas, kai refrakcijos skirtumas tarp pagrindinių meridianų 6,0 D ir daugiau

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

65.5

 

Trumparegis ar mišrus astigmatizmas, kai refrakcijos skirtumas tarp pagrindinių meridianų nuo 3,25 iki 5,75 D, kai korekcija neefektyvi

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

65.6

 

Astigmatizmas, kai refrakcijos skirtumas tarp pagrindinių meridianų nuo 3,25 D iki 5,75 D, kai korekcija efektyvi

6

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami (pritaikius ne didesnį kaip 5 laipsnio apribojimą)

Tinkami

 

66

H53–H54

Regėjimo sutrikimai, aklumas ir silpnas regėjimas

 

 

 

 

 

66.1

 

Kai nėra vienos akies obuolio ar yra aklumas, vienos akies regėjimas silpnesnis kaip 0,05 arba abiejų akių – silpnesnis kaip 0,3 su korekcija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

66.2

 

Su korekcija vienos akies regėjimas nuo 0,05 iki 0,2, kai kitos akies regėjimas ne stipresnis kaip 0,5

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

66.3

 

Žymus regėjimo lauko susiaurėjimas, centrinės skotomos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

67

H53.5

Spalvų matymo trūkumai

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

68

H00–H59.9

Laikini akies obuolio ir priedų funkcijų sutrikimai po ligų

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

 

 

VIII skyrius. Ausies ir speninės ataugos ligos

71

H65–H75; H95

Vidurinės ausies ligos, jų pasekmės

 

 

 

 

 

71.1

 

Lėtinis atikoantralinis vidurinis otitas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

71.2

 

Lėtinis tubotimpaninis vidurinis otitas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

71.3

 

Persirgto otito stabilūs padariniai

3

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

71.4

 

Ūminės ligos ir būklės po jų

 

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami praėjus ne mažiau kaip 1 mėnesiui po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

72

H60–H62

Išorinės ausies ligos

 

 

 

 

 

72.1

 

Išorinės ausies lėtinė egzema

4

Tinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimais

Tinkami

 

72.2

 

Retai paūmėjanti egzema ar egzema anamnezėje

2

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

73

H81–H83

Vestibulinio aparato funkcijų sutrikimai

 

 

 

 

 

73.1

 

Ryškūs vestibulinės funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

73.2

 

Neryškūs vestibulinės funkcijos sutrikimai

3

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

74

H90; H91; H93

Klausos pažeidimai

 

 

 

 

 

74.1

 

Abipusis kurtumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

74.2

 

Vienpusis kurtumas ar ryškus abipusis prikurtimas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

74.3

 

Siek tiek susilpnėjusi klausa

4

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

74.4

 

Pradiniai klausos pažeidimo požymiai

2

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

 

 

IX skyrius. Kraujo apytakos sistemos ligos

81

I00–I09; I20–I52; I73; I95

Kardiovaskulinės sistemos ligos, ritmo ir laidumo sutrikimai

 

 

 

 

 

81.1

 

Sukeliantys ryškų širdies ar vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, linkę progresuoti, pavojingi gyvybei

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

81.2

 

Sukeliantys vidutiniškai ryškų širdies ar vainikinių arterijų nepakankamumą

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

81.3

 

Sukeliantys neryškų širdies nepakankamumą be vainikinių arterijų nepakankamumo

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

81.4

 

Be širdies ir vainikinių arterijų nepakankamumo

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

81.5

 

Ūminės ligos

6

Atidedamas. Kariai po gydymo netinkami

Netinkami

Tinkami. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

 

82

I10–I15

Arterinė hipertenzija

 

 

 

 

 

82.1

 

I, II laipsnio, labai didelė rizika komplikacijoms išsivystyti

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

82.2

 

I, II laipsnio, didelė rizika komplikacijoms išsivystyti

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

82.3

 

I laipsnio, maža ir vidutinė rizika komplikacijoms išsivystyti

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

83

I60–I69

Cerebrovaskulinės ligos

 

Ekspertizė atliekama pagal 48 straipsnį

 

84

I70–I99

Aortos, magistralinių ir periferinių kraujagyslių ligos ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

84.1

 

Ryškus organų ar galūnių kraujotakos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

84.2

 

Nežymus organų ar galūnių kraujotakos sutrikimas

6

Tinkami (su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu)

Netinkami

Tinkami

 

84.3

 

Be organų ar galūnių kraujotakos sutrikimų

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

85

I84

Hemorojus

 

 

 

 

 

85.1

 

Dažni kraujavimai ir antrinė anemija ar mazgų iškritimai

 

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

85.2

 

Retai paūmėjantis

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

86

I86.1

Varikocelė

 

 

 

 

 

86.1

 

II–III laipsnio

 

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

86.2

 

I laipsnio

3

Atidedamas operaciniam gydymui. Po gydymo – tinkami.

Tinkami

Tinkami

 

87

I00–I99

Būklė po širdies arba kraujagyslių chirurginių operacijų

 

Ekspertizė atliekama pagal 194 straipsnį

 

 

 

X skyrius. Kvėpavimo sistemos ligos

 

91

J00–J30 J40–J99

Plaučių, kvėpavimo takų, pleuros ligos

 

 

 

 

 

91.1

 

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, sunkus ar vidutinis ventiliacinės plaučių funkcijos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

91.2

 

Lėtinės ligos, lengvas plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimas. Dažnai pasikartojančios ūmios kvėpavimo takų ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

91.3

 

Lėtinės ligos be kvėpavimo nepakankamumo ir ventiliacinės funkcijos sutrikimo

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

91.4

 

Ūminės ligos

 

Atidedamas. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

Netinkami. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

Tinkami

 

92

J45–J46

Bronchinė astma

 

 

 

 

 

92.1

 

Sunki eiga

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

92.2

 

Vidutinio sunkumo eiga

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

92.3

 

Lengva eiga

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

92.4

 

Stabili, ilgalaikė remisija

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

93

J30–J35

Nosies ertmės ir sinusų lėtinės ligos

 

 

 

 

 

93.1

 

Lėtiniai pūliniai ar polipoziniai sinusitai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

93.2

 

Kvėpavimo funkcijos sutrikimai

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

93.3

 

Ūminiai recidyvuojantys sinusitai

3

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

93.4

 

Nuolatinis alerginis rinitas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

94

 

Ozena

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

95

J35

Lėtinis tonzilitas

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

96

J37–J38

Gerklų ligos

 

 

 

 

 

96.1

 

Ikivėžinės gerklų ligos: papilomatozė, polipai, cistos, lėtinis keratozinis laringitas, gerklų vėžys

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

96.2

 

Gerklų stenozė (I, II, III laipsnis), abipusis gerklų paralyžius

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

96.3

 

Psichogeninis prikimimas. Afonija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI skyrius. Virškinimo sistemos ligos

 

100

K00; K01; K03; K07; K09; K10; K11

Burnos ertmės ir seilių liaukų ligos, įgyti defektai, deformacijos ir jų pasekmės.

 

 

 

 

 

100.1

 

Esant ryškiems kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų pažeidimams

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

100.2

 

Esant saikingiems kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimams

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

100.3

 

Esant nežymiems kvėpavimo, uoslės, seilių išsiskyrimo, rijimo ir kramtymo funkcijų sutrikimams

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

100.4

 

Praeinantys sutrikimai po chirurginio gydymo

6

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

101

K05; K06; K12; K13; K14

Periodontitai (periodontozė) ir kitos burnos ertmės ligos

 

 

 

 

 

101.1

 

Sunkaus laipsnio periodontitas, išplitusios periodonto ligos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

101.2

 

Vidutinio sunkumo laipsnio periodontitas, išplitusios periodonto ligos, stomatitas, gingivitas, cheilitas ir kiti sunkiai gydomi burnos ertmės susirgimai

6

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

101.3

 

Periodontitas, lengvos formos išplitusi periodontozė

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

102

K02; K04

Daugybinis (komplikuotas) dantų kariesas

 

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

103

K08

Antrinė adentija

 

 

 

 

 

103.1

 

Ryški antrinė adentija

6

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

103.2

 

Nežymi antrinė adentija

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

104

K20–K31 K50–K52 K70–K93

Virškinimo organų ligos

 

 

 

 

 

104.1

 

Lėtinės ligos, ryškiai sutrikusi virškinimo organų funkcija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

104.2

 

Lėtinės ligos, vidutiniškai sutrikusi virškinimo organų funkcija, reti paūmėjimai

6

Atidėjimas

Netinkami

Tinkami

 

104.3

 

Lėtinės ligos be virškinimo organų funkcijos sutrikimo, stabili ilgalaikė remisija

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

104.4

 

Ūminės ligos

 

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

105

K40–K45

Išvaržos

 

 

 

 

 

105.1

 

Pasikartojančios, trukdančios vaikščioti, trikdančios vidaus organų funkcijas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

105.2

 

Nedidelės, netrukdančios vaikščioti, netrikdančios vidaus organų funkcijos

5

Atidedamas. Tinkami po operacinio gydymo

Netinkami

Tinkami po operacinio gydymo

 

106

 

Tiesiosios žarnos iškritimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

107

K60–K62

Tiesiosios žarnos, išeinamosios angos įtrūkimai ir fistulės, lėtinis paraproktitas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

108

K63

Anus praeternaturalis

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

109

K35–K38; K55–K59; K80–K87

Ūminiai virškinimo sistemos susirgimai, būklė po virškinimo sistemos organų operacijų

 

Ekspertizė atliekama pagal 194 straipsnį

 

 

 

XII skyrius. Odos ir poodžio ligos

 

111

L00–L08

Odos ir poodžio infekcijos (piodermijos)

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

L10–L13

Pūslinės dermatozės

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

112

L20–L45 L50

Lėtiniai ir kiti sunkiai gydomi dermatitai, egzemos ir papuloskvamoziniai odos pakitimai

 

 

 

 

 

112.1

 

Išplitę ar lokalūs, bet dažnai paūmėjantys

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

112.2

 

Lokalūs, retai paūmėjantys ar ilgalaikėje remisijoje

6

Tinkami su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu

Netinkami

Tinkami

 

113

L63–L66

Alopecijos

 

 

 

 

 

113.1

 

Totalinė ar židininė progresuojanti

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

113.2

 

Difuzinė ar židininė neprogresuojanti

6

Tinkami su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu

Netinkami

Tinkami

 

114

L70

Gilieji, susiliejantys spuogai (acne)

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

115

L80–L81

Odos ir jos priklausinių pigmentacijos sutrikimai

 

 

 

 

 

115.1

 

Išplitusi pigmentacija arba atvirose kūno vietose

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

115.2

 

Lokali arba neatvirose kūno vietose

6

Tinkami su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu

Tinkami su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu

Tinkami

 

116

L82–L91

Diskeratozės, hiperkeratozės, hipertrofiniai ar atrofiniai odos susirgimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

117

L93–L94

Difuzinės jungiamojo audinio ligos su odos pažeidimu

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

117.1

 

Raudonoji vilkligė ir dermatomiozitas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

117.2

 

Židininė sklerodermija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

 

 

XIII skyrius. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos

 

121

M00–M14, M30–M36, M45, M49

Sąnarių ir jungiamojo audinio ligos

 

 

 

 

 

121.1

 

Lėtinės ligos, ryškus organų funkcijos sutrikimas, dažni paūmėjimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

121.2

 

Lėtinės ligos neryškus organų funkcijos sutrikimas, reti paūmėjimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

121.3

 

Lėtinės ligos be funkcijos sutrikimo, stabili, ilgalaikė remisija

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

121.4

 

Ūminės ligos

3

Atidėjimas

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

122

M00

M15–M25 M60–M99

Kaulų, kremzlių, raumenų, sinovijinių dangalų ir sausgyslių ligos ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

122.1

 

Dažnai paūmėjančios, progresuojančios ar labai trikdančios organų funkciją; retai paūmėjančios ar vidutiniškai trikdančios organų funkciją

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

122.2

 

Ligos pasekmės, kai šiek tiek sutrikusi organų funkcija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

122.3

 

Liekamieji reiškiniai be funkcijos sutrikimo

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

122.4

 

Osteochondropatiniam procesui tęsiantis, ūmios ligos

 

Atidedamas ne ilgiau kaip 1 metams

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

123

M21

Galūnių deformacija ir jų sutrumpėjimas, ribojantis galūnių funkciją arba trukdantis vilkėti drabužius, avėti avalynę

 

 

 

 

 

123.1

 

Rankos ar kojos sutrumpėjimas daugiau kaip 5 cm; genus varus, kai atstumas tarp vidinių šlaunikaulių epikondilių daugiau kaip 20 cm; genus valgus, kai atstumas tarp kulkšnelių daugiau kaip 15 cm

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

123.2

 

Rankos ar kojos sutrumpėjimas nuo 2 iki 5 cm; genus varus esant atstumui tarp vidinių šlaunikaulių epikondilių nuo 9 iki 20 cm; genus valgus esant atstumui tarp vidinių kulkšnelių nuo 9 iki 15 cm

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

124

M21.4

Plokščia pėda (įgyta)

 

Ekspertizė atliekama pagal 159 straipsnį

 

125

M40–M43

Stuburo ligos ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

125.1

 

Kai yra ryškios, stabilios pasekmės, labai ribojančios stuburo judesius

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

125.2

 

Pasekmės, vidutiniškai ribojančios stuburo judesius

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

125.3

 

Pasekmės be stuburo funkcijos sutrikimo arba nelabai ribojančios stuburo judesius

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

126

M42–M43; M50–M54

Deformuojančios ir kitos dorsopatijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 49 straipsnį

 

127

M45–M48

Spondilopatijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 49 straipsnį

 

 

 

XIV skyrius. Urogenitalinės sistemos ligos

 

131

N00–N19; N30; N39

Inkstų ligos

 

 

 

 

 

131.1

 

Lėtinės ligos, II–III stadijos inkstų nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

131.2

 

Lėtinės ligos, I stadijos inkstų nepakankamumas, reti paūmėjimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

131.3

 

Lėtinės ligos be funkcijos sutrikimo, stabili ilgalaikė remisija

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

131.4

 

Ūminės ligos

5

Atidedamas. Kariams po gydymo pakartotinė ekspertizė

Netinkami. Pakartotinė ekspertizė po gydymo

Tinkami

 

132

N20–N23 N40

Inkstų ir šlapimtakių akmenligė, kitos inkstų, šlapimtakių, šlapimo pūslės, vyro lytinių organų ligos

 

 

 

 

 

132.1

 

Ryškus ar vidutiniškai ryškus funkcijos sutrikimas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

132.2

 

Nežymus funkcijos sutrikimas

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

132.3

 

Laikini liekamieji reiškiniai

4

Atidedamas iki 0,5 metų, jei reikalingas gydymas. Tinkami.

Tinkami praėjus ne mažiau 0,5 m. po gydymo

Tinkami po gydymo

 

133

N43

Hidrocelė, funikuliocelė

 

 

 

 

 

133.1

 

Labai trukdanti vaikščioti

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

133.2

 

Nežymi

4

Atidedamas operaciniam gydymui. Po gydymo – tinkami.

Tinkami

Tinkami

 

134

N99

Būklė po urogenitalinės sistemos operacijų

 

Ekspertizė atliekama pagal 194 straipsnį

 

135

N39.4

Enuresis nokturna

 

 

 

135.1

 

Diagnozė galutinai patvirtinta ir neefektyvus gydymas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

135.2

 

Diagnozė nustatyta šaukimo metu

 

Atidedamas

 

 

 

136

N60–N64

Krūties susirgimai ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

136.1

 

Lėtinės ligos su skausmo sindromu

4

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

 

136.2

 

Lėtinės ligos be skausmo sindromo

3

Tinkamos

Tinkamos

Tinkamos

 

137

N41.1

Priešinės liaukos uždegimai

 

 

Netinkami

Tinkami

 

137.1

 

Lėtinės ligos, dažni paūmėjimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

137.2

 

Lėtinės ligos, ilgalaikė remisija

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

138

N82

Makšties–šlapimo takų, makšties–tiesiosios žarnos fistulės

 

Netinkamos

Netinkamos

Netinkamos

 

139

N81.4–N81.9

Moters lytinių organų iš kritimas

 

Netinkamos

Netinkamos

Netinkamos

 

140

N85.4

Gimdos padėties anomalijos, sukeliančios funkcinius sutrikimus

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

 

141

N70–N71; N73

Ūminė dubens uždegiminė liga

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

 

142

N72

Bakterinės ir grybelinės kilmės makšties ir gimdos kaklelio uždegiminės ligos

 

Tinkamos, reikalingas gydymas

Tinkamos, reikalingas gydymas

Tinkamos, reikalingas gydymas

 

143

N86–N88

Gimdos kaklelio displazijos

6

Tinkamos

Tinkamos

Tinkamos

 

144

N91–N94

Stabilūs kiaušidžių funkcijos sutrikimai

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

 

145

N95

Ryškūs klimakso požymiai

6

Tinkamos

Netinkamos

Tinkamos

 

 

 

XV skyrius. Nėštumas, gimdymas ir pogimdyvinis laikotarpis

 

146

O00–O48

Nėštumas

 

Tinkamos

Tinkamos

Tinkamos

 

 

 

XVII skyrius. Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos

 

151

Q00–Q07

Įgimtos CNS formavimosi ydos, deformacijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 46 straipsnį

 

152

Q10–Q15

Įgimta akių patologija

 

Ekspertizė atliekama atitinkamai pagal 55–63 straipsnius

 

153

Q16–Q17

Įgimtos ausies formavimosi ydos

 

 

 

 

 

153.1

 

Ryškiai trikdančios klausos funkciją

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

153.2

 

Nežymiai trikdančios klausos funkciją

3

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

154

Q20–Q28

Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos

 

 

 

 

 

154.1

 

Sukeliančios ryškų ar vidutiniškai ryškų kraujotakos nepakankamumą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

154.2

 

Sukeliančios neryškų kraujotakos nepakankamumą, po operacinio gydymo

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

154.3

 

Be kraujotakos nepakankamumo

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

155

Q54–Q55

Kriptorchizmas, kitos vyrų lytinių organų formavimosi ydos

 

 

 

 

 

155.1

 

Abipusis kriptorchizmas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

155.2

 

Vienpusis kriptorchizmas ar monorchizmas

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

156

Q60–Q64

Įgimtos šlapimo sistemos formavimosi ydos

 

Ekspertizė atliekama pagal 132 straipsnį

 

157

Q65;

Q68–Q69; Q77–Q79

Įgimtos kaulų-raumenų sistemos ydos ir deformacijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 122 straipsnį

 

158

Q67.5–Q67.8; Q76

Įgimtos stuburo, krūtinės ląstos formavimosi ydos ir deformacijos

 

Ekspertizė atliekama pagal 125 straipsnį

 

159

Q66

Įgimtos pėdos deformacijos

 

 

 

 

 

159.1

 

Ryškios

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

159.2

 

Vidutiniškai ryškios su artroziniais pakitimais pėdos sąnariuose

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

159.3

 

Neryškios, be artrozinių pakitimų pėdos sąnariuose

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

160

Q80–Q85

Įgimtos odos ir poodžio anomalijos

 

 

 

 

 

160.1

 

Generalizuotos formos, kai yra ryškių pažeidimų

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

160.2

 

Formos be funkcijų pažeidimų

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

161

Q85–Q99

Kiti formavimosi ydų sindromai, chromosomų anomalijos

 

 

 

 

 

161.1

 

Generalizuotos formos, kai yra ryškių pažeidimų

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

161.2

 

Formos be funkcijų pažeidimų

6

Tinkami (su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu)

Tinkami (su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu)

Tinkami

 

 

 

XVIII skyrius. Simptomai, pakitimai, nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

 

171

R00–R99

Simptomai, pakitimai, nenormalūs laboratoriniai radiniai

 

Ekspertizė po ištyrimo

Ekspertizė po ištyrimo

Ekspertizė po ištyrimo

 

 

 

XIX skyrius. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai

 

181

S00–S05 T26

Laikini akies obuolio ir priedų funkcijų sutrikimai po operacijų ar sužalojimų

 

Atidedamas

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

182

T15

Svetimkūniai akių audiniuose

5

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

183

S02; S04; S06; S07; S14; S24; S34; T90; T91

Galvos ir nugaros smegenų traumos bei jų padariniai

 

 

 

 

 

183.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs CNS funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

183.2

 

Neryškūs CNS funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

183.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai be CNS funkcijos sutrikimo

5

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami su apribojimais praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po gydymo. Užsitęsus ligai – rekomenduojama šaukimą atidėti. Kariams baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė

Netinkami

Tinkami

 

183.4

 

Būklės po galvos ar nugaros smegenų traumos be organinių pažeidimo požymių

 

Šaukiamojo amžiaus jaunuoliai tinkami praėjus ne mažiau kaip 3 mėn. po ūmių reiškinių pabaigos. Kariams baigus gydymą – pakartotinė ekspertizė

Tinkami po gydymo

Tinkami

 

184

S14.2; S14.3; S24.2; S24.3; S34.2; S34.3; S44; S54; S64; S74; S84; S94

Periferinės nervų traumos ir jų pasekmės

 

Ekspertizė atliekama pagal 49 straipsnį

 

185

S02; T90

Kaukolės traumos ir jų pasekmės

 

 

 

185.1

 

Kaukolės ertmėje esant svetimkūniui ar didesniam kaip 4 cm defektui (po plastinės operacijos)

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

185.2

 

Esant kaukolės defektui iki 4 cm (po plastinės operacijos)

5

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

186

S12–S32; T08

Stuburo traumos sužeidimai ir jų pasekmės

 

Ekspertizė atliekama pagal 125 straipsnį

 

187

S00, S01, S10, S11, S21,

S40–S99; T00–T14

Kaulų, kremzlių, raumenų, sausgyslių, sąnarių traumos, sužeidimai ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

187.1

 

Ryškūs anatominiai pakitimai, kai yra ryškūs, vidutiniškai ryškūs ar nežymūs ir stabilūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

187.2

 

Vidutiniškai ryškūs anatominiai pakitimai ir nežymūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

187.3

 

Būklės po traumų be funkcijos sutrikimo su skausmo sindromu

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

187.4

 

Laikini funkcijos sutrikimai

 

Atidedamas, o laikas nustatomas individualiai, tačiau ne ilgiau nei 1 metams

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

188

S15; S25; S35; S45; S55; S65; S75; S85; S95

Aortos, magistralinių, periferinių kraujagyslių traumos, sužeidimai ir jų chirurginio gydymo pasekmės

 

Ekspertizė atliekama pagal 84 straipsnį

 

189

S60–S69

Plaštakos sužeidimai ir chirurginio gydymo pasekmės

 

 

 

 

 

189.1

 

Ryškiai trikdantys plaštakos funkciją

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

189.2

 

Vidutiniškai trikdantys plaštakos funkciją

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

189.3

 

Neryškiai trikdantys plaštakos funkciją

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

190

S90–S99

Pėdos sužeidimai ir jų pasekmės

 

 

 

 

 

190.1

 

Ryškiai sunkinantys vaikščiojimą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

190.2

 

Neryškiai sunkinantys vaikščiojimą

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

191

T36–T73; T75; T96

Apsinuodijimas vaistais, nemedicininės paskirties toksinėmis medžiagomis; išorinių veiksnių toksinis poveikis ir jo pasekmės

 

 

 

 

 

191.1

 

Stabilūs, ryškūs organų ir sistemų funkcijų pažeidimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

191.2

 

Stabilūs, neryškūs organų ir sistemų funkcijų pažeidimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

 

191.3

 

Praeinantys funkciniai sutrikimai, kai nėra būtinybės gydyti stacionariai

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

192

T78–T88

Išorinių priežasčių poveikis, teiktos medicinos pagalbos metu sukeltos komplikacijos

 

 

 

 

 

192.1

 

Pasikartojančios sunkios eigos alerginės reakcijos, teiktos medicinos pagalbos metu sukeltos komplikacijos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

192.2

 

Lengvos eigos alerginės reakcijos, medicinos pagalbos sukeltos komplikacijos

6

Tinkami (su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu)

Tinkami (su ne didesniu nei 5 apribojimo laipsniu)

Tinkami

 

193

L91

Patologiniai odos randai

 

 

 

 

 

193.1

 

Dažnai išopėjantys, ryškiai ribojantys judesius, trukdantys nešioti drabužius ar avėti avalynę

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

193.2

 

Retai išopėjantys, vidutiniškai ribojantys judesius ir netrukdantys vilkėti drabužių ar avėti avalynės

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

193.3

 

Neryškiai ribojantys judesius ir netrukdantys nešioti drabužių ar avėti avalynės

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

193.4

 

Neribojantys judesių ir netrukdantys nešioti drabužių ar avėti avalynės

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

 

194

Z09

Būklė po operacinio gydymo

 

 

 

 

 

194.1

 

Ryškūs ar vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

194.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami su 6 laipsnio apribojimu

 

194.3

 

Laikini funkcijos sutrikimai

 

Atidedamas 0,5 metų

Tinkami po gydymo

Tinkami po gydymo

 

195

Z21–Z22

Infekcinių ligų sukėlėjų nešiojimas

5

Tinkami

Netinkami

Tinkami

 

196

Z95

Širdies ir kraujagyslių implantai ir persodinti audiniai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

 

Pagal TLK-10 XVI, XX, XXI skyrius ekspertizė neatliekama

 

 

* Pagal ekspertinių išvadų lentelės 1 skiltį nustatoma šauktinių, privalomosios pradinės karo tarnybos karių, šaukiamojo amžiaus karių savanorių, asmenų, stojančių į karių savanorių tarnybą sveikatos būklė (vyresnių nei šaukiamojo amžiaus asmenų, stojančių į karių savanorių tarnybą sveikatos būklė nustatoma pagal 3 skiltį).

** Pagal ekspertinių išvadų lentelės 2 skiltį nustatoma asmenų, stojančių į profesinę ar civilinę krašto apsaugos tarnybą ir karo mokymo įstaigas, sveikatos būklė.

*** Pagal ekspertinių išvadų lentelės 3 skiltį nustatoma profesinės karo tarnybos karių, kariūnų, statutinių tarnautojų, atsargos karių, šaukiamų į mokymą ar pratybas, vyresnių kaip šaukiamojo amžiaus karių savanorių ar vyresnių kaip šaukiamojo amžiaus asmenų, stojančių į karių savanorių tarnybą sveikatos būklė.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2008 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr. V-1142/V-1139

 

ATSKIRŲ EKSPERTINIŲ IŠVADŲ LENTELĖS STRAIPSNIŲ PAAIŠKINIMAS

 

I. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

 

1. 31 straipsnis. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. F00–F09.

Tiriamieji asmenys yra netinkami karo tarnybai, jei nustatomi susiformavę šie organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: demencija, organinis amnezinis sindromas, kiti psichikos sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimų, disfunkcijos ir somatinės ligos, asmenybės ir elgesio sutrikimai dėl galvos smegenų pažeidimų, disfunkcijos ir somatinės ligos.

Tiriamųjų pagal ekspertinių išvadų lentelės 3 skiltį diagnozei nustatyti būtinas specializuotas psichiatrinis stacionarinis tyrimas (išskyrus lengvą kognityvinį sutrikimą).

Kai organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai nežymūs, nustatyti pirmą kartą, neaiškios eigos, anamnezėje nebuvo užfiksuota jokio psichinio sutrikimo (organinio nerimo sutrikimo, organinių nuotaikos sutrikimų organinio emocinio labilumo sutrikimo, kitų patikslintų organinių psichikos sutrikimų po encefalitinio sindromo, lengvo kognityvinio sutrikimo), tiriamiesiems pagal 1 skiltį (šaukiamojo amžiaus jaunuoliams) gali būti po 1 metų skiriama pakartotinė psichiatrinė ekspertizė. Jei pakartotinės psichiatrinės ekspertizės metu diagnozė patvirtinama, taikomas 31 straipsnis.

Profesinės karo tarnybos kariams pakartotinė psichiatrinė ekspertizė skiriama po 6 mėnesių. Po pakartotinės ekspertizės straipsnis taikomas atsižvelgiant į sutrikimo eigą ir sunkumą.

2. 32 straipsnis. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. F10–F19. Asmenys pripažįstami netinkamais pagal 1 skiltį, jei priklausomybės ligų gydytojas ar gydytojas psichiatras nustato priklausomybės psichoaktyviai medžiagai sindromą, abstinencijos būklę ir kartu delyrą, dažną abstinencijos būklę, psichozinį sutrikimą vartojant psichoaktyvias medžiagas, amnezinį sindromą, rezidualinį arba vėlai atsirandantį psichozinį sutrikimą, kitus psichikos ir elgesio sutrikimus. Pagal 3 skiltį tiriamiesiems būtinas specializuotas stacionarinis ištyrimas.

Vienkartinio psichoaktyvios medžiagos vartojimo atveju straipsnio netaikyti pagal 1 ir 3 skiltį.

3. 33 straipsnis. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai. F20–F29. Taikomas pagal 3 skiltį tik ištyrus specializuotame psichiatrijos skyriuje ar ligoninėje.

4. 34 straipsnis. Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai. F30–F39. Diagnozei pagal 3 skiltį nustatyti būtinas specializuotas psichiatrinis stacionarinis ištyrimas.

Asmenys pripažįstami netinkamais, jei yra nustatytas manijos epizodas, bipolinis afektinis sutrikimas, pasikartojantis depresinis sutrikimas, nuolatinis nuotaikos sutrikimas, sunkus depresijos epizodas (tinkamumo dėl vidutinio sunkumo depresijos epizodo klausimą reikia spręsti pagal sutrikimo eigą).

Pagal 1 ir 3 skiltį, jei psichikos sutrikimai nežymūs (lengvas depresijos epizodas, kiti nuotaikos sutrikimai), tinkamumo klausimą reikia spręsti individualiai, atsižvelgiant į sutrikimo trukmę. Jei sutrikimas nežymus ir trunka mažiau kaip 6 mėnesius, tiriamieji pagal 3 skiltį tinkami tarnybai.

Tiriamiesiems pagal 1 skiltį šaukimas gali būti atidedamas ir po 6 mėn. skiriama pakartotinė ekspertizė.

5. 35 straipsnis. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai. F40–F48. Pagal šį straipsnį tiriamieji pripažįstami netinkamais, jei nustatomi ryškūs ilgalaikiai sveikatos sutrikimai.

Tiriamieji pagal 1 ir 3 skiltį pripažįstami netinkamais, jei sutrikimai tęsiasi ilgiau kaip 6 mėnesius, mažėja darbingumas, adekvatus gydymas neefektyvus, reikalinga tolesnė psichiatrinė priežiūra.

Tiriamiesiems pagal 3 skiltį būtinas specializuotas psichiatrinis stacionarinis tyrimas ir po jo gali būti skiriama pakartotinė psichiatrinė ekspertizė.

Tiriamiesiems pagal 1 skiltį, kai psichikos sutrikimas trunka trumpiau kaip 6 mėn., po 6 mėn. gali būti skiriama pakartotinė ekspertizė.

6. 36 straipsnis. Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais. F50–F59. Taikomas atsižvelgiant į sutrikimo ryškumą, trukmę.

7. 37 straipsnis. Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai. F60–F69.

Straipsnis taikomas, jei yra:

• asmenybės ar elgesio sutrikimų;

• suicidinio bandymo anamnezė;

• ryškių įpročių ir potraukių sutrikimų;

• ryškių seksualinio pasirinkimo sutrikimų;

• ryškių psichologinių ir elgesio sutrikimų, susijusių su seksualine raida ir orientacija, kurie sunkintų prisitaikymą prie tarnybos.

Tiriamieji pagal 1 ir 3 skiltį gali būti pripažinti netinkamais be psichiatrinio stacionarinio ištyrimo, jei anamnezėje yra duomenų apie suicidinį bandymą ryškiai disharmoniškas nuostatas ir elgesį, kurių pakanka sutrikimui nustatyti.

8. 38 straipsnis. Protinis atsilikimas. F70–F79.

Protinis atsilikimas diagnozuojamas, kai:

• intelekto koeficientas IQ = 69 ar mažesnis;

• ribinis intelektas IQ = 70–84 ir kartu pasireiškia adaptyvios veiklos trūkumai.

Pažinimo procesų išsivystymo lygis gali būti nustatytas ambulatoriškai tiriant intelektą Vekslerio metodu.

Pažinimo procesų išsivystymo lygis gali būti nustatytas ir kitomis SAM nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje patvirtintomis intelekto tyrimo metodikomis, taip pat jei:

• tiriamasis asmuo mokėsi pagal adaptuotą mokymo programą kliniškai pastebimas intelekto nepakankamumas ir/ar ribota socialinė adaptacija;

• tiriamasis asmuo nebaigė pagrindinės mokyklos, kliniškai pastebimas intelekto nepakankamumas ir ribota socialinė adaptacija.

9. 39 straipsnis. Psichologinės raidos sutrikimai. F80–F89. Taikomas atsižvelgiant į sutrikimo ryškumą tiriamajam suaugus.

10. 40 straipsnis. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. F90–F98. Taikomas, jei nustatoma neorganinė enurezė, neorganinė enkoprezė ar kiti sutrikimai.

11. 41 straipsnis. Mikčiojimas. F98.5

41.1 straipsnis taikomas, jei mikčiojimas apima visą kalbos aparatą sukelia kvėpavimo sutrikimą ar ryškius neurotinius pakitimus; kalba neaiški (sunkiai suprantama), sutrikimas tęsiasi nuo vaikystės. Kalbos defekto laipsnį įvertina logopedas kartu su psichiatru.

41.2 straipsnis taikomas, jei mikčiojimas nežymus (nežymiai sulaikomas garsas, „sunkumai“ pastebimi frazės pradžioje, o kiti žodžiai tariami laisvai ar truputį lėčiau, bet nekartojami). Mikčiojimą nustato ambulatoriškai logopedas kartu su psichiatru.

12. 42 straipsnis taikomas jei nėra nustatyta psichinio sutrikimo, bet yra ryškūs psichologinio funkcionavimo sunkumai, susiję su darbinės ir socialinės veiklos problemomis.

 

II. NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

13. 45 straipsnis. Uždegiminės CNS ligos. G00–G09; A80–A89; B90; B91; B94.

45.1 straipsnis taikomas nustačius ūmines ir lėtines CNS ligas, sukėlusias ryškius ar vidutinius organizmo funkcijų sutrikimus (paralyžių, raumenų rigidiškumą, diskineziją, hiperkineziją, regos, klausos, dubens organų ir smegenų žievės funkcijų sutrikimus, ataksiją koordinacijos sutrikimus, intrakraninę hipertenziją).

45.2 straipsnis taikomas nustačius išlikusius CNS uždegiminių ligų padarinius, kurie sukelia ryškius ar vidutinius organizmo funkcijų sutrikimus (paralyžių, raumenų rigidiškumą, diskineziją, hiperkineziją, regos, klausos, dubens organų ir žievės funkcijų sutrikimus, ataksiją, koordinacijos sutrikimus, intrakraninę hipertenziją).

Šis straipsnis taikomas ir tuo atveju, kai šauktinis ne anksčiau kaip prieš 3 metus gydėsi stacionare dėl tuberkuliozinio meningito. Jei pradinės privalomosios tarnybos karys susirgo tuberkulioziniu meningitu tarnybos metu, taikomas 45.1 straipsnis, o profesinės karo tarnybos kariams – 45.2 straipsnis.

45.3 straipsnis taikomas esant CNS ligų padariniams, kai funkcijos sutrikimas nedidelis ar funkcija nesutrikusi. Pagal 45.3 straipsnio 1 ir 3 skiltis pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos kariai tarnybai tinkami su apribojimais.

45.4 straipsnis taikomas visiškai pasveikus po ūminių uždegiminių CNS ligų ir nesant smegenų skysčio pakitimų. Ekspertizės išvados daromos baigus gydymą.

14. 46 straipsnis. Paveldimos degeneracinės nervų sistemos ligos. G10–G13, G20–G26, G30–G32, G70–G73. Demielinizuojančios ligos. G35–G37. Galvos ir nugaros smegenų augliai. C70–C72; D32–D33; D42–D43. Kitos nervų sistemos ligos. G91–G93; G96–G98. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos. Q00–Q07.

46.1 straipsnis taikomas nustačius ryškias kaukolės, stuburo ir nervų sistemos raidos anomalijas; sergant įgimtomis, greitai progresuojančiomis nervų sistemos ligomis, sukėlusiomis sunkius įvairių kūno dalių funkcijos sutrikimus; ligomis, kai jų simptomai vidutiniškai ryškūs, o eiga palyginti lėta (1–2 metai).

46.2 straipsnis taikomas nustačius labai lėtai progresuojančias ligas, kai objektyvūs požymiai neryškūs ir simptomai ilgai nekinta (neprogresuoja), organizmo funkcijos sutrikimai neryškūs ir kompensuoti.

15. 47 straipsnis. Epizodiniai ir paroksizminiai sutrikimai. G40–G44; G47 (epilepsija, epilepsinė būklė, migrena ir kiti galvos skausmo sindromai, epizodiniai miego sutrikimai).

47.1 straipsnis taikomas esant dažniems ir vidutinio dažnumo epilepsijos priepuoliams, nepatikslintoms konvulsijoms, kai galimi specifiniai asmenybės pakitimai.

47.2 straipsnis taikomas, kai epilepsijos priepuoliai reti (1 priepuolis per 3 metus) ir nėra charakteringų asmenybės požymių, taip pat kai sergama komplikuota migrena, klasteriniais galvos skausmais (diagnozė patvirtinta specializuotuose skyriuose), miego sutrikimais (narkolepsija, katalepsija, Kleine-Levin sindromas).

Pagal 47.2 straipsnį pradinės privalomosios karo tarnybos kariai profesinei karo tarnybai ir stoti į karines mokymosi įstaigas netinkami.

47.3 straipsnis taikomas, nustačius nekomplikuotą migreną (vidutinio dažnumo priepuoliai 1–3 kartus per mėnesį ar reti priepuoliai 1–3 kartus per 3 mėnesius).

Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos kariai tinkami tarnybai su apribojimais. Stojantys į profesinę karo tarnybą ir į karines mokymo įstaigas pripažįstami netinkamais.

Asmenys, kurių anamnezėje vyresniame nei 5 metų amžiuje buvo užfiksuotas epilepsijos priepuolis, pripažįstami netinkamais stoti į profesinę karo tarnybą ir į karines mokymo įstaigas.

EEG nustačius paroksizminį bioelektrinį galvos smegenų aktyvumą, bet nesant kitokių epilepsijos požymių, profesinės karo tarnybos karys pripažįstamas tinkamu tarnybai su apribojimais.

Nustačius EEG paroksizminį aktyvumą, rekomenduojama šaukimą atidėti 1 metams (stebėjimui). Po 1 metų išlikus EEG pakitimams, pripažįstami netinkamais. Jei epilepsijos priepuolių nebuvo 1 metus ir ilgiau, nebuvo taikytas medikamentinis gydymas, pripažįstami tinkamais (ištyrus stacionare).

16. 48 straipsnis. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai. G45–G46; G80–G83; G.99. I60–I69. Nugaros smegenų kraujotakos sutrikimai. G95. Vegetaciniai sutrikimai. G90. Alpimas ir kolapsas. R55.

48.1 straipsnis taikomas nustačius išeminius galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimus (PSIP, RIND, infarktą); hemoraginius galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimus (intracerebrinę, subarachnoidinę kraujosrūvą), sukeliančius ryškius ir vidutinius organizmo funkcijų sutrikimus, taip pat dažnus alpimus.

48.2 straipsnis taikomas nustačius išeminius galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimus (PSIP, RIND, infarktą), hemoraginius galvos ir nugaros smegenų kraujotakos sutrikimus (intracerebrinę, subarachnoidinę kraujosrūvą), sukeliančius lengvus organizmo funkcijų sutrikimus, vidutinio dažnumo alpimus.

48.3 straipsnis taikomas nustačius ekstrasmegeninių ir smegenų kraujagyslių ligas, kurios gali progresuoti ir komplikuotis (diagnozė patvirtinama paraklinikiniais tyrimais: ultragarsiniais, angiografija), taip pat retas vegetacines kraujagyslių krizes, pasireiškiančias išeminiais reiškiniais ir trumpalaikiu sąmonės praradimu.

Pagal 48.3 straipsnio 3 skiltį profesinės karo tarnybos kariai tinkami tarnybai su apribojimais.

17. 49 straipsnis. Nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos. G50–G59. Polineuropatijos ir kitos periferinės nervų sistemos ligos. G60–G64. Spondilopatijos. M45–M48. Dorsopatijos. M42–M43; M50–M54. Periferinių nervų traumos ir jų padariniai. S14.2; S14.3; S24.2; S24.3; S34.2; S34.3; S44; S54; S64; S74; S84; S94.

49.1 straipsnis taikomas nustačius uždegimines, intoksikacines ar įgimtas polineuropatijas, pleksopatijas ir jų padarinius, pasireiškiančius motorikos, jutimo, trofikos sutrikimais ir ryškiais ar vidutinio ryškumo galūnių funkcijos sutrikimais; recidyvuojančias ilgos eigos radikulopatijas su išreikštu skausminiu sindromu, motorikos, trofikos sutrikimus, kuriems reikia ilgalaikio gydymo; prozopalgijas, kai gydymas neefektyvus; nervinių rezginių ir periferinių nervų traumų pasekmes, kai ryškiai ir stabiliai sutrikusi motorika, jutimai, trofika.

49.2 straipsnis taikomas nustačius paūmėjančias periferinių nervų, šaknelių ir rezginių ligas, jų padarinius; spondilopatijų, dorsopatijų sukeltus kompresinius sindromus, pasireiškiančius jautrumo, jėgos susilpnėjimu, nežymia raumens atrofija, dėl ko truputį susilpnėja galūnės funkcija ir daugiau nei 2 mėnesius per metus sutrikdomas darbingumas; nervų kamienų ir rezginių traumų pasekmes, kai nežymiai sutrinka galūnių funkcija.

49.3 straipsnis taikomas nustačius nežymius motorikos, jautrumo sutrikimus, kai galūnių funkcija nesutrikdyta; spondilopatijų ir dorsopatijų sukeltus refleksinius sindromus (liumbagą, liumbalgiją, liumboischialgiją), jei darbingumas per metus sutrikdomas ne daugiau kaip 2 mėnesius; traumų padarinius, kai pažeisto nervo funkcija beveik galutinai atsinaujina ir pastebimas tik nežymus jautrumo, trofikos ar raumens jėgos sumažėjimas, kas praktiškai netrikdo galūnės funkcijos.

Pagal 49.3 straipsnio 1 ir 3 skiltis pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos kariai tinkami tarnybai su apribojimais.

49.4 straipsnis taikomas visiškai pasveikus po ūminių periferinių nervų ir rezginių ligų; periferinių nervų traumų, kai funkcija visiškai atsinaujina ir nelieka organinės pažeidimo simptomatikos, o potrauminė reabilitacija ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai.

18. 183 straipsnis. Galvos ir nugaros smegenų traumos ir jų padariniai. S02; S04; S06; S07; S14; S24; S34; T90; T91.

183.1 straipsnis taikomas traumų, kurios sukelia sunkius ar vidutinio sunkumo centrinės nervų sistemos (toliau – CNS) funkcijos sutrikimus (paralyžių, raumenų rigidiškumą, diskineziją, hiperkinezę, regos, klausos, dubens organų ir žievės funkcijų sutrikimus, ataksiją koordinacijos sutrikimus, intrakraninę hipertenziją), atvejais.

183.2 straipsnis taikomas nustačius išlikusius traumų padarinius – sunkų ar vidutinį CNS funkcijos sutrikimą (paralyžių, raumenų rigidiškumą diskineziją, hiperkinezę, regos, klausos, dubens organų ir žievės funkcijų sutrikimus, ataksiją koordinacijos sutrikimus, intrakraninę hipertenziją, potrauminį arachnoiditą.

183.3 straipsnis taikomas nustačius išlikusius traumų padarinius, sukeliančius nedidelius CNS funkcijos sutrikimus, kai fiksuojami tik atskiri organinės kilmės galvos ar nugaros smegenų pažeidimo simptomai, nežymi astenizacija.

Kai kaukolės skliauto lūžis nesukėlė komplikacijų ir CNS funkcija nesutrikusi, gali būti taikomas 183.3 straipsnis.

Pagal 183.3 straipsnio 1 ir 3 skiltis pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos kariai tarnybai tinkami su apribojimais.

183.4 straipsnis taikomas visiškai pasveikus po ūminės smegenų traumos.

 

III. VIDAUS LIGOS

 

19. 1 straipsnis. Infekcinės ir parazitinės ligos. A00–A09; A20–A49; A65–A79; A90–B34; B50–B83; B92–B99.

1.1 straipsnis apima sunkių formų, komplikuotas infekcines ir parazitines ligas, įgavusias lėtinę eigą, kai dažni recidyvai ir ryškūs įvairių organizmo sistemų funkcijų sutrikimai. Pvz., lėtinis virusinis hepatitas ir kartu kepenų cirozė, žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga.

1.2 straipsnis apima vidutinio sunkumo lėtines infekcines ir parazitines ligas. Nustačius aktyvų virusinį hepatitą be cirozės, profesinės karo tarnybos kariams skiriamas gydymas, po 1 metų nuo gydymo pradžios sprendžiama apie tinkamumą tarnybai ir apribojimo laipsnį.

1.3 straipsnis apima nekomplikuotas lengvos ir vidutinio sunkumo eigos ūmines infekcines ir parazitines ligas, kai po gydymo ligoniai visiškai pasveiksta (nėra sukėlėjų nešiojimo, kitų liekamųjų reiškinių). Privalomosios karo tarnybos karių tinkamumas tęsti tarnybą po gydymo nustatomas individualiai. Virusinio hepatito nešiotojai vertinami pagal 195 straipsnį.

Pagal 1 skiltį šaukimas gali būti atidedamas individualiam terminui (nuo 1 mėn. iki 2 metų).

20. 2 straipsnis. Tuberkuliozė. A15–A19; B90; Z030.

2.1 straipsnis taikomas sergantiems aktyvia plaučių ir kitų organų tuberkulioze, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, kai esant atsparioms mikrobų formoms ilgalaikis gydymas neduoda teigiamų rezultatų. Tiriamieji pripažįstami netinkamais pagal 1 ir 2 skiltį. Atliekant profesinės karo tarnybos karių medicininę ekspertizę, apie tinkamumą tarnybai sprendžiama po 1 metų nuo gydymo pradžios, iki tol taikomas 2.2 straipsnis. Pripažįstami netinkamais tarnybai, kai po taikyto gydymo išlieka lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, pasireiškiantis dusuliu ramybės ar didesnio nei įprasta krūvio metu (arterinio kraujo pO2 < 60 mmHg ir (ar) pCO2 > 50 mmHg), taip pat sunkus ir vidutinis negrįžtamas obstrukcinio ar restrikcinio tipo ventiliacinės plaučių funkcijos sutrikimas (obstrukcinio tipo: FEV1/FVC < 70 proc., FEV1 < 60 proc. normos (FEV1 rodiklio reikšmė nustatoma po bronchus plečiančio vaisto inhaliacijos); restrikcinio tipo: FVC apatinė riba < 60 proc. būtinojo dydžio). Šis straipsnis taikomas, kai yra sutrikusi dujų difuzija < 60 proc. normos arba sumažėjęs fizinio krūvio toleravimas (maksimalus deguonies sunaudojimas VO2 max < 20 ml/kg/min).

2.2 straipsnis taikomas sergantiems plaučių ir kitų organų tuberkulioze, nepatvirtinta bakterio logiškai ir histologiškai, ir gydomiems nuo KB+ tuberkuliozės profesinės karo tarnybos kariams 1 metų laikotarpiu nuo gydymo pradžios. Taip pat 2.2 straipsnis taikomas po gydymo, kai stabilizuojasi klinikiniai ir rentgeno loginiai duomenys, nėra lėtinio kvėpavimo nepakankamumo, bet lieka nedidelis obstrukcinio ar restrikcinio tipo plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimas (obstrukcinio tipo: FEV1/FVC < 70 proc., FEV 1 ≥ 60 proc., bet < 80 proc normos; restrikcinio tipo: FVC apatinė individualiosios normos riba ≥ 60 proc., bet < 80 proc normos), sutrikusi dujų difuzija ≥ 60 proc., bet < 80 proc. normos arba sumažėjęs fizinio krūvio toleravimas (VO2 max ≥ 20 ml/kg/min, bet < 25 ml/kg/min).

2.3 straipsnis taikomas po sėkmingo tuberkuliozės gydymo, kai per 3 metus nuo paskutinio medikamentinio gydymo yra stabili remisija, nėra kvėpavimo nepakankamumo ir plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimo.

Sergant kitų organų tuberkulioze (kaulų, sąnarių, urogenitalinės sistemos, odos, akių ir kt.), straipsnis taikomas pagal ligos eigą, sunkumą, proceso aktyvumą, organų funkcijų sutrikimus. Esant aktyviai ekstrapulmoninei tuberkuliozei, netinkami karinei tarnybai pagal visas 2.1 straipsnio skiltis. Kitais atvejais vertinama kaip ir plaučių tuberkuliozės atveju (2.2, 2.3 straipsniai).

21. 21 straipsnis. Kraujo ir kraujodaros organų ligos. Tam tikri sutrikimai, būsenos, susijusios su imuniniais mechanizmais. D50–D89.

21.1 straipsnis taikomas įgimtų ir įgytų sunkios eigos kraujo ligų, reikalaujančių ilgo ir dažno gydymo, atvejais, pvz.: ūminės ir lėtinės leukozės, limfogranulomatozės, mielominės ligos, hemofilijos ir kt. Šis straipsnis taikomas III ir IV stadijos sarkoidozės atveju, kai yra ryškūs multisisteminiai ekstrapulmoniniai reiškiniai, liga įgavusi lėtinę eigą, progresuoja kvėpavimo nepakankamumas, taikomas ilgalaikis gydymas kortikosteroidais. Galutinis sprendimas priimamas po 1 metų nuo susirgimo pradžios.

21.2 straipsnis taikomas vidutinio sunkumo kraujo ligų atvejais, kai yra teigiamas gydymo efektas, ligos remisija, paūmėjimai ne dažnesni kaip 1 kartas per metus ir tai netrukdo atlikti tarnybinių pareigų, pvz.: sisteminių kraujo ligų pradinė fazė (spindulinės, citostatinės terapijos metu), tikroji policitemija, megaloblastinė anemija, Werlhofo liga ir kt.). Šis straipsnis taikomas II stadijos sarkoidozės atveju.

21.3 straipsnis taikomas lengvų kraujo ligų atvejais, pvz.: nežymi ferodeficitinė anemija, leukopenija, trombocitopenija, kai tai nėra sisteminis susirgimas. Kai nežymios leukocitozės priežastys aiškios (pvz., bakterinės infekcijos), gali būti pripažįstami tinkamais tarnybai, 21.3 straipsnis netaikomas. Privalomosios karo tarnybos kariams taikomas gydymas, po kurio sprendžiama apie tinkamumą tarnybai. 21.3 straipsnis taikomas I stadijos lėtinės ir ūminės sarkoidozės atveju.

22. 26 straipsnis. Endokrininės ligos. E00–E35; M81.

26.1 straipsnis taikomas esant endokrininiams susirgimams, nekoreguojamiems ar sunkiai koreguojamiems medikamentine terapija, arba kai ligai progresuojant prasideda komplikacijos, trukdančios atlikti tarnybines pareigas, pvz.: nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas, hipoglikemija, hipofizės hiperfunkcija ir hipofunkcija, antinksčių nepakankamumas ar hiperfunkcija, necukrinis diabetas, sėklidžių disfunkcija, idiopatinė osteoporozė ir kitos kaulų metabolinės ligos, skydliaukės funkcijos sutrikimas su kitų organų pažeidimo požymiais, pvz., endokrinine oftalmopatija su retrobulbarinių raumenų pakenkimu.

26.2 straipsnis taikomas endokrininių susirgimų, kai nežymiai sutrikusi organų funkcija, lengvai koreguojamų medikamentine terapija ar dieta, atvejais. Pvz.: nuo insulino nepriklausomas cukrinis diabetas, kompensuojamas dieta ir peroraliniais medikamentais (glikuotas hemoglobinas – 6,5 proc., nebūna hipoglikemijų, nėra komplikacijų arba jos netrukdo atlikti tarnybinių pareigų), gliukozės tolerancijos sutrikimas, vidutinio sunkumo ar lengva tirotoksikozė, kompensuojama medikamentais, hipotalaminė disfunkcija, kuri sukelia hipertenziją ginekomastiją.

26.3 straipsnis taikomas sergantiems endokrininiais susirgimais, kai nesutrikusi organų funkcija, pvz.: eutirozinė struma, hipotalaminė disfunkcija, kai nėra žymaus nutukimo ir antrinės hipertenzijos.

26.4 straipsnis taikomas sergant ūminėmis endokrininėmis ligomis ir lėtinių endokrininių ligų ar jų komplikacijų radikalaus (chirurginio ir kt.) gydymo laikotarpiu. Po 0,5 metų skiriama pakartotinė medicininė ekspertizė.

23. 27 straipsnis. Mitybos trūkumas ir nutukimas. E40–E68. Svorio trūkumas ar perteklius nustatomi pagal 1 lentelę, sudarytą remiantis kūno masės indekso (KMI) skaičiavimu.

KMI = kūno masė (kg) / ūgis (m)2.

Norma                           KMI 20–24,9.

Antsvoris                       KMI 25–29,9.

I° nutukimas                  KMI 30–34,9.

II° nutukimas.               KMI 35–39,9.

III° nutukimas               KMI 40 ir daugiau.

 

1 lentelė

 

Svorio reikalavimai

 

Ūgis (cm)

Minimalus moterų

svoris (kg)

Minimalus vyrų

svoris (kg)

Maksimalus leistinas svoris (kg) KMI 34,9

155

44

 

84

158

45

 

87

160

46

47

89

163

47

48

93

165

48

48

95

168

49

50

99

170

50

52

101

173

52

54

105

175

53

55

107

178

55

57

111

180

56

59

113

183

58

61

117

185

59

63

120

188

60

64

124

190

61

66

126

193

 

68

130

195

 

69

133

198

 

72

137

200

 

75

140

 

27.1 straipsnis. Pagal visas skiltis pripažįstami netinkamais tarnybai vyrai, kurių ūgis mažesnis nei 160 cm, moterys, kurių ūgis mažesnis nei 155 cm.

Neatitinkantys svorio reikalavimų pripažįstami netinkamais tarnybai pagal 1 ir 2 skiltis. Pagal 3 skiltį pripažįstami netinkamais sergantieji III laipsnio nutukimu ir II laipsnio nutukimu, kai kartu diagnozuojamos širdies ir kraujagyslių sistemos, plaučių ir /ar endokrininės ligos.

27.2 straipsnis. Esant I laipsnio nutukimui pagal 1 skiltį pripažįstami tinkamais tarnybai su apribojimais, pagal 2 skiltį – netinkamais.

Atliekant ekspertizę pagal 3 skiltį, pirmą kartą nustačius svorio trūkumą ar II laipsnio nutukimą (išskyrus aukščiau minėtus atvejus), taikomas 27.2 straipsnis, skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 metų. Šis laikotarpis skiriamas svoriui numesti ar priauginti iki reikalaujamo. Jei pakartotinės ekspertizės metu matoma teigiama dinamika, skiriama ekspertizė dar po 1 metų. Antrosios pakartotinės ekspertizės metu sprendžiama galutinai.

24. 28 straipsnis. Medžiagų apykaitos sutrikimai. E70–E90.

Straipsnis taikomas fenilketonurijos, laktozės netoleravimo, kai kurių angliavandenių, aminorūgščių, lipidų, bilirubino, kitų medžiagų apykaitos sutrikimų atvejais.

28.1 straipsnis taikomas esant medžiagų apykaitos sutrikimams, kai ryškus įvairių organizmo sistemų funkcijos nepakankamumas ir reikalingas pastovus medikamentinis ar dietinis gydymas.

28.2 straipsnis taikomas esant medžiagų apykaitos sutrikimams, kai funkcijos nepakankamumas nežymus ar jo nėra ir nereikalingas pastovus gydymas, pvz.: kliniškai neryškus Gilberto sindromas (kepenų fermentų ir tiesioginio bilirubino – norma, o bendro bilirubino kiekis kraujyje – iki 60 mmol/l).

25. 81 straipsnis. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos. I00–I09; I20–I52; I73; I95.

81.1 straipsnis taikomas esant D ir C III–IV funkcinės klasės širdies nepakankamumui, taip pat sergant šiomis ligomis ir kai nustatoma tokia būklė nepriklausomai nuo širdies nepakankamumo funkcinės klasės:

• pirminė kardiomiopatija (pagal 3 skiltį vertinama individualiai, atsižvelgiant į ligos eigą ir širdies nepakankamumo stadiją);

• disekuojanti aortos aneurizma;

• po klinikinės mirties;

• po trombembolizacijų į vidaus organus, plaučius;

• persirgus infekciniu endokarditu;

• po ūminio miokardo infarkto, perkutaninės koronarinės angioplastikos, aortokoronarinės jungties operacijos (AKJO), ritmo sutrikimų chirurginio gydymo, jeigu atlikus tyrimus (EKG, veloergometriją, radioizotopinį, elektrofiziologinį tyrimą, koronarografiją) išryškėja miokardo išemijos požymiai, ritmo, laidumo sutrikimai. Po reabilitacinio gydymo gali būti skiriamas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, kurio metu atleidžiama nuo fizinių krūvių ir rikiuotės pratybų pagal 81.5 straipsnį. Po bandomojo laikotarpio skiriama kardiologo konsultacija ir pakartotinė medicininė ekspertizė;

• ritmo ir laidumo sutrikimai, kurie yra pavojingi gyvybei ir /arba nepasiduoda gydymui:

– lėtinis prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas;

– paroksizminis prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas, kai ritmo sutrikimai kartojasi dažniau nei 2 kartus ir/arba gydymui skiriama antikoaguliantų;

– didesnės nei II funkcinės klasės pagal Launą skilvelinės ekstrasistolės, nepasiduodančios gydymui, kai yra bent vienas iš šių požymių: sutrikusi hemodinamika, labai dažnos (3000 ir daugiau per parą), grupinės (po dvi), salvinės (trys ir daugiau iš eilės) ekstrasistolės, „R ant T“ fenomenas, skilvelinė tachikardija;

– VPV ir kiti trumpo PQ sindromai.

Jeigu ritmo, laidumo sutrikimų atveju galimas chirurginis ar medikamentinis gydymas, sprendimas dėl profesionaliosios tarnybos karių priimamas po gydymo (skiriama pakartotinė ekspertizė po 3–6 mėnesių, iki tol taikant 81.2 straipsnį).

81.2 straipsnis taikomas ligų, sukėlusių C II funkcinės klasės širdies nepakankamumą atvejais, taip pat nustatomos šios ligos ir būklė:

• po miokardo infarkto ir kitų kardiovaskulinės sistemos ligų operacinio ir medikamentinio gydymo (žr. 81.1 straipsnį), kai atlikus pakartotinius tyrimus neišryškėja patologinių pakitimų;

• išeminė širdies liga, I ir II funkcinės klasės stabili krūtinės angina;

• VPV fenomenas su plačiais QRS kompleksais, net ir tada, kai anamnezėje ritmo sutrikimų neužfiksuota;

• Raynaudo sindromas, kai sutrikusi trofika;

• dažnos organinės kilmės skilvelinės ekstrasistolės (1000–3000 ekstrasistolių per parą), ekstrasistolių atsiradimas ar pagausėjimas po nedidelio fizinio krūvio (25–50 W);

• visiška kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada;

• anamnezėje buvus ritmo ir laidumo sutrikimų, atsiradusių dėl hipoksijos, elektrolitų balanso sutrikimų, operacijos ir praėjusių panaikinus priežastį.

81.3 straipsnis taikomas sergant ligomis, sukėlusiomis B ir C I funkcinės klasės širdies nepakankamumą bet ne išemine širdies liga, taip pat kai nustatomos šios ligos:

• mitralinio vožtuvo prolapsas, ryški I° regurgitacija ir (arba) vožtuvų burių miksomatozė -pripažįstami netinkamais pagal 1 ir 2 skiltis;

• mitralinio vožtuvo prolapsas, kai nėra regurgitacijos, sukeliantis ritmo ar laidumo sutrikimus krūvio metu;

• dviburis aortos vožtuvas ir regurgitacija ar stenozė;

• visiška dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada;

• ryški hipotenzija ir dažnos ortostatinės sinkopės (patvirtinta dokumentais);

• Raynaudo sindromas, kai nėra trofikos sutrikimų.

81.4 straipsnis taikomas, kai nustatoma būklė, sukelianti A širdies nepakankamumą arba kai nenustatytas nepakankamumas:

• miokardo fibrozė, kai nėra ryškių ritmo ir laidumo sutrikimų (atlikus veloergometrinį tyrimą);

• fiziologinis mitralinio vožtuvo prolapsas, kai yra pėdsakinė 0 ar I laipsnio regurgitacija, krūvio metu nesukeliantis ritmo sutrikimų;

• dviburis aortos vožtuvas, kai nėra regurgitacijos ar stenozės;

• funkcinės kilmės ekstrasistolės, kurios išnyksta krūvio metu (diagnozė patikslinama atlikus veloergometriją arba Holterio monitoriavimą kardioechoskopiją, įvertinus kairiojo skilvelio hipertrofiją);

• I° atrioventrikulinė blokada (PQ iki 0,25 s), dalinė dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, prieširdinis ritmas, kai nediagnozuojama organinio širdies pažeidimo;

• siaurų skilvelinių kompleksų trumpo PQ fenomenas, jei nėra ritmo sutrikimų ir jie neišprovokuojami elektrofiziologinio tyrimo ir (arba) veloergometrinio tyrimo metu;

• būklė po įgimtų papildomų laidumo takų radijo dažninės abliacijos (1 metus po operacijos ribojamas fizinis krūvis, vėliau, pakartojus elektrofiziologinį tyrimą ir neužfiksavus ritmo sutrikimų, pripažįstami tinkamais);

• persirgus perikarditu, reumatu, jeigu per paskutinius 3 metus nebuvo jokių simptomų ir nesusiformavo perikardo konstrikcija ar širdies ydos;

• anamnezėje buvo užfiksuotos sinkopės, bet atlikus kardiologinį ištyrimą nenustatyta ritmo ir laidumo sutrikimų.

81.5 straipsnis taikomas sergantiems ūminėmis ligomis, pvz., ūminiu miokarditu, perikarditu, reumatu. Taip pat šis straipsnis taikomas, kai nustatyta pastovi sinusinė tachikardija (daugiau kaip 100 kartų per minutę), bet nenustatyta organinė patologija. Po šių persirgtų ligų skiriama pakartotinė ekspertizė, laikotarpis nurodomas individualiai (iki 1 metų).

 

Funkcinė širdies nepakankamumo klasė nustatoma remiantis Niujorko kardiologų asociacijos (NYHA) funkcinio pajėgumo klasėmis ir širdies nepakankamumo klasifikacija.

A stadija: pacientai, kuriems yra didelė kairiojo skilvelio disfunkcijos išsivystymo rizika;

B stadija: pacientai, kuriems išsivystė kairiojo skilvelio disfunkcija, tačiau dar nėra klinikinių širdies nepakankamumo simptomų;

C stadija: pacientai, kuriems išsivystė kairiojo skilvelio disfunkcija ir yra širdies nepakankamumo simptomų. Širdies nepakankamumo funkcinės klasės taikomos širdies nepakankamumo C stadijoje:

I funkcinė klasė: ligoniai, kuriems yra minimalių širdies sutrikimų. Jie gerai toleruoja fizinį krūvį ir jo metu bei ramybėje jokio diskomforto nejaučia. Nustatoma atlikus 6 min. ėjimo testą, kai ligonis gali nueiti 426–551 metrų ir nepasireiškia jokie simptomai. Tiriant nustatoma širdies patologija;

II funkcinė klasė: ligoniai patiria nemalonių jutimų (širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį) tik sunkaus fizinio krūvio metu. 6 min. ėjimo testo metu gali nueiti 301-425 metrų. Gerai jaučiasi būdami ramybės būsenos ir dirbdami vidutinio sunkumo fizinį darbą. Dėl kompensacinių-adaptacinių rezervų minutinis širdies tūris normalus, bet padidėja galinis diastolinis, sisteminis veninis spaudimas ir spaudimas plautiniame kamiene;

III funkcinė klasė: vidutinio fizinio krūvio metu ligoniai patiria diskomfortą (padažnėjusį širdies plakimą, dusulį, greitą nuovargį), bet gerai jaučiasi būdami ramybės būsenos ir nedidelio įprastinio fizinio krūvio metu. Per 6 min. gali nueiti 151-300 metrų. Hemodinamika būna ryškiai sutrikusi;

IV funkcinė klasė: ligoniai, kuriems bet koks fizinis aktyvumas sukelia nemalonius jutimus. Diskomforto reiškiniai – dusulys, tachikardija, krūtinės angina ir kt. yra jiems esant ramybės būsenos ir gali kartotis arba išlikti. Per 6 min. gali nueiti iki 150 metrų;

D stadija. Nepasiduodantis gydymui širdies nepakankamumas. Taikant maksimalų medikamentinį gydymą išlieka ryškūs simptomai, kai ligonis yra ramybės būsenos; dažnos hospitalizacijos; reikalingos specialios intervencijos: intraveninių vaistų infuzija, mechaninės kraujotakos palaikymo priemonės, pacientai laukia širdies transplantacijos.

Stabili krūtinės angina vertinama pagal Kanados kardiologų draugijos klasifikaciją.

I funkcinė klasė: krūtinės anginą sukelia tik didelis, ligoniui neįprastas fizinis krūvis. Angininiai priepuoliai reti;

II funkcinė klasė: priepuolius sukelia didelis, bet ligoniui įprastas fizinis krūvis, pasitaikantis kiekvieną dieną, pvz., greitas ėjimas lygia vietove daugiau kaip 500 m, kopimas laiptais į antrą ar trečią aukštą, ypač esant šaltam vėjuotam orui. Priepuoliai dažniau kartojasi, kai yra ir emocinė įtampa. Priepuolių dažnumas priklauso nuo fizinio aktyvumo;

III funkcinė klasė: priepuoliai prasideda nuo nedidelio ar vidutinio krūvio, pvz., ėjimo lygia vietove 100–500 m, kopiant laiptais net į pirmą aukštą. Kartais angininis skausmas kyla per pirmąsias valandas nubudus;

IV funkcinė klasė: krūtinės angina prasideda nuo nedidelės įtampos, einant lygia vietove iki 100 m, vaikštant kambaryje ar nuo menkiausių fizinių veiksmų. KA gali atsirasti ir esant ramybės būsenos, kai padidėja miokardo metaboliniai poreikiai (padidėjus kraujospūdžiui, padažnėjus širdies susitraukimams).

26. 82 straipsnis. Apima pirminę ir antrinę arterinę hipertenziją I10–I15.

82.1 straipsnis taikomas I, II laipsnio arterinės hipertenzijos, kai yra labai didelė rizika, atvejais.

82.2 straipsnis taikomas I, II laipsnio arterinės hipertenzijos, kai yra didelė rizika, atvejais.

82.3 straipsnis taikomas I laipsnio arterinės hipertenzijos, kai yra maža ir vidutinė rizika, atvejais.

82 straipsnio taikymo rekomendacijos.

Tiriamiesiems nustačius I laipsnio hipertenziją, atliekamas veloergometrinis tyrimas arba individualiai dozuoto fizinio krūvio mėginys. Jeigu šio tyrimo metu nustatoma normotoninė ar distoninė reakcija į krūvį, o po krūvio kraujospūdis mažesnis kaip 140/90, tiriamasis pripažįstamas tinkamu pagal visas skiltis, 82 straipsnis netaikomas. Jei tyrimo metu nustatoma ryški distoninė arba hipertenzinė reakcija į krūvį, o po krūvio kraujospūdis išlieka didesnis ar lygus 140/90 mmHg, asmenys papildomai tiriami Karo medicinos centre arba SAM asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Būtina tiriamąjį stebėti mažiausiai dvi dienas, atlikti veloergometriją, echokardioskopinį tyrimą ištirti cholesterolio, kreatinino kiekį kraujyje, skirti okulisto, o įtariant inkstinės kilmės hipertenziją – nefrologo konsultacijas. Jei diagnozė neaiški, gali būti skiriamas stacionarinis tyrimas.

Nustačius I laipsnio pirminę hipertenziją kai rizika maža ar vidutinė, tiriamieji pagal 1 skiltį gali būti pripažinti tinkamais, jeigu asmens sveikatos kortelėje nebuvo įrašų apie pastovų medikamentinio gydymo taikymą. Jeigu taikomas pastovus gydymas kompensuojamais medikamentais, šauktiniams taikomas 6 apribojimo laipsnis.

Nustačius II laipsnio hipertenziją kraujospūdį matuojant tris kartus per dieną tiriamieji pripažįstami netinkamais pagal 2 skiltį ir neskiriama papildomų tyrimų (taikomas 82.2 straipsnis). Atliekant ekspertizę pagal 1 ir 3 skiltis, asmenys tiriami aukščiau nurodyta tvarka, siekiant patikslinti diagnozę ir rizikos laipsnį.

Nustačius didelės rizikos hipertenziją sprendimas apie tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai priimamas iš karto, nesiunčiant papildomai tirti į SAM asmens sveikatos priežiūros įstaigas, išskyrus atvejus, kai reikia patikslinti diagnozę. Tokiais atvejais taikomas 82.2 straipsnis.

Taikant 82.1 straipsnį profesionaliosios tarnybos kariams, rizikos grupė turi būti pagrįsta ne tik subjektyviais požymiais (pvz., krūtinės anginai būdingais skausmais), bet ir objektyviais tyrimo duomenimis (pvz., veloergometrinio tyrimo metu nustatyti pakitimai, koronarografijos duomenys ar kiti tyrimai, pagrindžiantys išeminės širdies ligos diagnozę). Sergančiajam pirmine arterine hipertenzija diagnozavus tranzitorinius galvos smegenų kraujotakos sutrikimus, bet neišsivysčius išeminiam insultui, taikomas 82.2 straipsnis.

Diagnozuojant hipertenziją naudojamasi 2a, 2b, 2c lentelėmis, kraujospūdžio matavimo ir fizinio krūvio testais.

 

2a lentelė

 

Arterinio kraujospūdžio lygių klasifikacija

 

Kategorija

Sistolinis AKS

Diastolinis AKS

Normalus

< 120

< 80

Aukštas normalus

120–139

80–89

I laipsnio padidėjimas

140–159

90–99

II laipsnio padidėjimas

≥ 160

≥ 100

Izoliuota sistolinė hipertenzija

>/= 140

< 90

 

2b lentelė

 

Veiksniai, turintys įtakos prognozei

 

Organų taikinių pažeidimas (OTP)

Išsivysčiusi klinikinė būklė (IKB)

kairiojo skilvelio hipertrofija;

mikroalbuminurija;

kreatinino koncentracija 105–176 mmol/l;

aterosklerotinės plokštelės;

išplitęs ar židininis akių tinklainės arterijų susiaurėjimas.

Cerebrovaskulinės ligos:

išeminis insultas;

cerebralinė hemoragija;

tranzitorinės išemijos epizodai.

Širdies ligos:

miokardo infarktas;

krūtinės angina;

koronarų revaskuliarizacija;

lėtinis širdies nepakankamumas.

Inkstų ligos:

diabetinė nefropatija;

inkstų nepakankamumas.

Kraujagyslių ligos:

atsisluoksniuojanti aneurizma;

simptominė arterijų liga.

Toli pažengusi hipertenzinė retinopatija:

hemoragija ar eksudatas;

papiloedema.

 

2c lentelė

 

Arterinės hipertenzijos rizikos nustatymas

 

Kiti rizikos veiksniai ir ligos anamnezė

I laipsnis

II laipsnis

I. Nėra rizikos veiksnių

MAŽA RIZIKA

DIDELĖ RIZIKA

II. 1–2 rizikos veiksniai

VIDUTINĖ RIZIKA

LABAI DIDELĖ RIZIKA

III. 3 ar daugiau rizikos veiksnių, organų taikinių pažeidimas (OTP) ar diabetas

DIDELĖ RIZIKA

LABAI DIDELĖ RIZIKA

IV. Išsivysčiusi klinikinė būklė (IKB)

LABAI DIDELĖ RIZIKA

LABAI DIDELĖ RIZIKA

 

Raidė R diagnozėje nurodo rizikos laipsnį:

• R-1 – maža;

• R-2 – vidutinė;

• R-3 – didelė;

• R-4 – labai didelė.

 

Rizikos veiksniai:

• Vyrai, vyresni kaip 55 metų, moterys po menopauzės;

• Ankstyvos širdies ir kraujagyslių ligos šeimos anamnezėje;

• Rūkymas;

• Padidėjęs bendro cholesterolio kiekis kraujyje;

• Diagnozuotas cukrinis diabetas;

• Nesveika mityba;

• Antsvoris;

• Fizinio aktyvumo stoka;

• Padidėjęs arterinis kraujo spaudimas.

 

Nustačius antrinę arterinę hipertenziją, tinkamumas tarnybai nustatomas vertinant pagrindinę ligą sąlygojančią hipertenzijos atsiradimą. Taip pat taikomas ir 82 straipsnis.

27. 91 straipsnis. Plaučių, kvėpavimo takų, pleuros ligos. J00–J30; J40–J44; J47–J99.

91.1 straipsnis taikomas sergant lėtinėmis kvėpavimo organų ligomis, kai yra kvėpavimo nepakankamumas, pasireiškiantis dusuliu ramybės ar didesnio nei įprasta krūvio metu (arterinio kraujo pO2 < 60 mmHg ir (ar) pCO2 > 50 mmHg), taip pat sunkus ir vidutinis negrįžtamas obstrukcinio ar restrikcinio tipo ventiliacinės plaučių funkcijos sutrikimas (obstrukcinio tipo: FEV1/FVC < 70 proc, FEV1 < 60 proc. normos (FEV1 rodiklio reikšmė nustatoma po bronchus plečiančio vaisto inhaliacijos); restrikcinio tipo: FVC apatinė riba < 60 proc. būtinojo dydžio). Šis straipsnis taikomas, kai yra sutrikusi dujų difuzija (mažiau nei 60 proc. normos) arba sumažėjęs fizinio krūvio toleravimas (maksimalus deguonies sunaudojimas: VO2 max < 20 ml/kg/min).

Pripažįstami netinkamais pagal visas skiltis sergantieji recidyvuojančiu pneumotoraksu, bronchektazine liga, patikslinta kompiuterinės tomografijos tyrimu, kai yra III ir IV ligos stadijos.

91.2 straipsnis taikomas sergant lėtinėmis kvėpavimo organų ligomis, kai yra lengvas obstrukcinio ar restrikcinio tipo plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimas (obstrukcinio tipo: FEV1/FVC < 70 proc., FEV1 ≥ 60 proc., bet < 80 proc. normos; restrikcinio tipo: FVC apatinė individualiosios normos riba ≥ 60 proc., bet < 80 proc. normos), sutrikusi dujų difuzija ≥ 60 proc., bet < 80 proc. normos arba sumažėjęs fizinio krūvio toleravimas (VO2 max ≥ 20 ml/kg/min, bet < 25 ml/kg/min).

Šis straipsnis taip pat taikomas, jeigu kvėpavimo funkcija nesutrikdyta, bet dažni paūmėjimai, užfiksuoti medicininėje dokumentacijoje (daugiau kaip 3 kartus per metus). Pagal 3 skiltį 91.2 straipsnis gali būti taikomas tiriamajam dažnai sergant ūminėmis kvėpavimo sistemos ligomis, kai dėl to jis 5 ir daugiau kartų per metus turi nedarbingumo pažymą. Jeigu dažni susirgimai užfiksuoti 3 metų laikotarpiu, asmuo pripažįstamas netinkamu. Pagal 3 skiltį pripažįstami tinkamais tarnybai su apribojimais sergantys bronchektazinės ligos I stadija. Pagal 1 ir 2 skiltį pripažįstami netinkamais po plaučių ligų chirurginio gydymo, persirgus spontaniniu pneumotoraksu.

91.3 straipsnis taikomas sergant lėtinėmis kvėpavimo organų ligomis, kai nėra kvėpavimo nepakankamumo bei plaučių ventiliacinės funkcijos sutrikimo. Tiriamieji pripažįstami tinkamais ir pagal 2 skiltį, jeigu paūmėjimų nebuvo 3 metų laikotarpiu ir funkciniai kvėpavimo mėginiai be pakitimų.

91.4 straipsnis taikomas po sunkių ar vidutinio sunkumo ūminių kvėpavimo organų ligų, jeigu jos užfiksuotos medicininėje dokumentacijoje. Pagal 1 skiltį šaukimas atidedamas 1–6 mėn. nuo gydymo pabaigos (individualiai). Pagal 2 skiltį pripažįstami tinkamais tarybai praėjus 0,5 metų nuo gydymo pabaigos. Lengvų ūminių kvėpavimo organų ligų atvejais 91.4 straipsnis netaikomas, ekspertizė atliekama pasveikus, o atliekant ekspertizę pagal 1 skiltį, galima iš karto pripažinti tinkamais pažymint, kad reikalingas gydymas.

28. 92 straipsnis. Bronchinė astma. J45–J46.

92.1 straipsnis taikomas sunkios bronchinės astmos atveju, kai kasdien ribotas fizinis aktyvumas, dažni paūmėjimai, simptomai pasireiškia naktį, FEV1 ≤ 60 proc. normos arba PEF ≥ 60–80 proc. geriausio individualaus rodmens.

92.2 straipsnis taikomas vidutinio sunkumo formos bronchinės astmos atveju, kai simptomai pasireiškia kasdien, paūmėjimai gali turėti įtakos paciento aktyvumui ir miegui, simptomai pasireiškia naktimis daugiau kaip 1 kartą per savaitę; FEV 60–80 proc. normos arba PEF 60–80 proc. geriausio individualaus rodmens.

92.3 straipsnis taikomas lengvos formos bronchinės astmos atveju, kai simptomai pasireiškia 1 kartą per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; paūmėjimai gali turėti įtakos pacientų aktyvumui ir miegui, naktį pasireiškiantys simptomai > 2 k./mėn.; nesant astmos simptomų, plaučių funkcija normali. Sergantys fizinio krūvio, aspirinine, sezonine atopine bronchine astma, taip pat tie, kurie nuolat gydosi, pripažįstami netinkamais pagal 1 skiltį.

92.4 straipsnis taikomas, jeigu nustatoma bronchinės astmos remisija, paskutinių penkerių metų laikotarpiu medicininiuose dokumentuose neužfiksuota priepuolių ir nevartota medikamentų. Tiriamieji pripažįstami tinkamais pagal visas skiltis. Pagal 2 skiltį būtina pulmonologo konsultacija.