LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS MOKESČIO

Į S T A T Y M A S

 

 

I. MOKESČIO OBJEKTAS IR MOKĖTOJAI

 

1 straipsnis.

Žemės mokesčio objektas yra privati žemė.

 

2 straipsnis.

Žemės mokesčio mokėtojai yra privačios žemės savininkai.

 

II. MOKESČIO TARIFAS

 

3 straipsnis.

Žemės mokesčio tarifas metams – 1,5 procento žemės kainos (miško žemės kainos – be medynų vertės).

 

III. MOKESČIO LENGVATOS

 

4 straipsnis.

Žemės mokesčiu neapmokestinama:

1) bendro naudojimo keliai;

2) žemės sklypai, nuosavybės teise priklausantys užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms (pariteto pagrindu).

 

5 straipsnis.

Mokesčio lengvatas už apsauginių miškų, gamtosauginės paskirties bei gamtos paminklų žemę nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, suderinusi su Aplinkos apsaugos departamentu.

Mokesčio lengvatas už istorijos ir kultūros paminklų žemę nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, suderinusi su Kultūros paveldo inspekcija.

 

6 straipsnis.

Nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai - pirmos ir antros grupės invalidai, senatvės pensininkai ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo dydis neviršija miestų ir rajonų savivaldybių tarybų nustatytų neapmokestinamųjų dydžių.

Teikiant lengvatą, prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.

 

7 straipsnis.

Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti.

 

IV. MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA

 

8 straipsnis.

Žemės mokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis.

Nauji žemės savininkai mokestį moka:

1) jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį – už visus metus;

2) jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų.

 

10 straipsnis.

Žemės mokestis nebemokamas, kai:

1) žemę perleidžiama pirmąjį pusmetį – tais pačiais metais;

2) žemę perleidžiama antrąjį pusmetį – nuo kitų metų.

 

11 straipsnis.

Žemės mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo terminą nustato miestų ir rajonų valdybos.

 

12 straipsnis.

Nustatytu laiku neapmokestinti mokėtojai apmokestinami ne daugiau kaip už dvejus praėjusius metus. Neteisingą apmokestinimą patikslinti ir mokestį grąžinti arba išieškoti leidžiama taip pat ne daugiau kaip už dvejus praėjusius metus.

 

13 straipsnis.

Mokesčio laiku nesumokėjus, už kiekvieną pavėluotą dieną imama 0,5 procento delspinigių.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1992 m. birželio 25 d.

Nr. I-2675