LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministro ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2013 m. vasario 8 d. Nr. 1V-132

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1V-451 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 81-4255);

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 1V-577 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 108-5575);

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 1V-537 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1V-451 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 97-4582).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas