VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL KINŲ KALBOS SKIEMENŲ TARPTAUTINĖS RAŠYBOS LIETUVIŠKOJO ATITIKMENS

 

1996 m. vasario 8 d. Nr. 52

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

1. Patvirtinti kinų kalbos skiemenų tarptautinės rašybos lotyniško pagrindo rašmenimis (pinyin)lietuviškąjį atitikmenį.

2. Autentiškas (pateiktas tarptautine rašyba pinyin) ir adaptuotas kinų asmenvardžių ir vietovardžių formas vartoti remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1984 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 10 ir 1985 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 11.

 

 

KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJA                                                 D. MIKULĖNIENĖ

______________


Kinų kalbos adaptuotų (sulietuvintų) tikrinių vardų rašymas

 

Kairiajame stulpelyje pateikiama tarptautinė kinų kalbos skiemenų rašyba lotyniško pagrindo rašmenimis pinyin, 1983 metais oficialiai patvirtinta Kinijos Vyriausybės.

Dešiniajame stulpelyje pateikiama atitinkamų skiemenų adaptuota (sulietuvinta) forma.

Lietuviškąjį atitikmenį parengė Vilniaus universiteto Orientalistikos centras.

Pastabos. Tiek kiniškas asmens vardas, tiek pavardė rašomi didžiąja raide ir atskiriami vienas nuo kito tarpeliu. Jei vardas, pavardė ar kitas tikrinis pavadinimas susideda iš dviejų arba daugiau skiemenų, tie skiemenys rašomi kartu. Lietuviškos linksnių galūnės dedamos tik prie paskutinio pavardės skiemens, jeigu jis baigiasi priebalse, pvz.: Vang Džaosianas (Wang Zhaoxian). Prie skiemens, kuris baigiasi balse, linksnių galūnės nededamos, pvz.: Čen Di (Chen Di), Džen Haitao (Zhen Haitao), Laodzi (Laozi), Džong Hai (Zhong Hai).

Adaptuotos (sulietuvintos) kinų kalbos tikrinių vardų formos vartotinos populiariuose ir vaikams bei jaunimui skirtuose leidiniuose.

Tarptautine kinų kalbos skiemenų rašyba pinyin tikriniai vardai (išskyrus tradicines vietovardžių formas) rašytini mokslinėje literatūroje, reklaminiuose ir informaciniuose leidiniuose.

Adaptuotos ir tarptautine rašyba pateiktos tikrinių vardų formos gali būti rašomos pagrečiui (viena iš jų skliausteliuose).

 

a a

ai ai

an an

ang ang

ao ao

ba ba

bai bai

ban ban

bang bang

bao bao

bei bei

ben ben

beng beng

bi bi

bian bian

biao biao

bie bie

bin bin

bing bing

bo bo

bu bu

ca ca

cai cai

can can

cang cang

cao cao

ce ce

cen cen

ceng ceng

cha ča

chai čai

chan čan

chang čang

chao čao

che če

chen čen

cheng čeng

chi či

chong čong

chou čou

chu ču

chuai čuai

chuan čuan

chuang čuang

chui čui

chun čun

chuo čuo

ci ci

cong cong

cou cou

cu cu

cuan cuan

cui cui

cun cun

cuo cuo

da da

dai dai

dan dan

dang dang

dao dao

de de

dei dei

den den

deng deng

di di

dia dia

dian dian

diao diao

die die

ding ding

diu diu

dong dong

dou dou

du du

duan duan

dui dui

dun dun

duo duo

e e

ei ei

en en

er er

fa fa

fan fan

fang fang

fei fei

fen fen

feng feng

fo fo

fou fou

fu fu

ga ga

gai gai

gan gan

gang gang

gao gao

ge ge

gei gei

gen gen

geng geng

gong gong

gou gou

gu gu

gua gua

guai guai

guan guan

guang guang

gui gui

gun gun

guo guo

ha ha

hai hai

han han

hang hang

hao hao

he he

hei hei

hen hen

heng heng

hong hong

hou hou

hu hu

hua hua

huai huai

huan huan

huang huang

hui hui

hun hun

huo huo

ji dzi

jia dzia

jian dzian

jiang dziang

jiao dziao

jie dzie

jin dzin

jing dzing

jiong dziong

jiu dziu

ju dziu

juan dziuan

jue dziue

jun dziun

ka ka

kai kai

kan kan

kang kang

kao kao

ke ke

ken ken

keng keng

kong kong

kou kou

ku ku

kua kua

kuai kuai

kuan kuan

kuang kuang

kui kui

kun kun

kuo kuo

la la

lai lai

lan lan

lang lang

lao lao

le le

lei lei

leng leng

li li

lia lia

lian lian

liang liang

liao liao

lie lie

lin lin

ling ling

liu liu

long long

lou lou

lu lu

liu

luan luan

lüe liue

lun lun

luo luo

ma ma

mai mai

man man

mang mang

mao mao

mei mei

men men

meng meng

mi mi

mian mian

miao miao

mie mie

min min

ming ming

miu miu

mo mo

mou mou

mu mu

na na

nai nai

nan nan

nang nang

nao nao

ne ne

nei nei

nen nen

neng neng

ni ni

nian nian

niang niang

niao niao

nie nie

nin nin

ning ning

niu niu

nong nong

nou nou

nu nu

niu

nuan nuan

nüe niue

nuo nuo

ou ou

pa pa

pai pai

pan pan

pang pang

pao pao

pei pei

pen pen

peng peng

pi pi

pian pian

piao piao

pie pie

pin pin

ping ping

po po

pou pou

pu pu

qi či

qia čia

qian čian

qiang čiang

qiao čiao

qie čie

qin čin

qing čing

qiong čiong

qiu čiu

qu čiu

quan čiuan

que čiue

qun čiun

ran žan

rang žang

rao žao

re že

ren žen

reng ženg

ri ži

rong žong

rou žou

ru žu

ruan žuan

rui žui

run žun

ruo žuo

sa sa

sai sai

san san

sang sang

sao sao

se se

sen sen

seng seng

sha ša

shai šai

shan šan

shang šang

shao šao

she še

shen šen

sheng šeng

shi ši

shou šou

shu šu

shua šua

shuai šuai

shuan šuan

shuang šuang

shui šui

shun šun

shuo šuo

si si

song song

sou sou

su su

suan suan

sui sui

sun sun

suo suo

ta ta

tai tai

tan tan

tang tang

tao tao

te te

teng teng

ti ti

tian tian

tiao tiao

tie tie

ting ting

tong tong

tou tou

tu tu

tuan tuan

tui tui

tun tun

tuo tuo

wa va

wai vai

wan van

wang vang

wei vei

wen ven

weng veng

wo vo

wu u

xi si

xia sia

xian sian

xiang siang

xiao siao

xie sie

xin sin

xing sing

xiong siong

xiu siu

xu siu

xuan siuan

xue siue

xun siun

ya ja

yan jan

yang jang

yao jao

ye je

yi i

yin in

ying ing

yong jong

you jou

yu ju

yuan juan

yue jue

yun jun

za dza

zai dzai

zan dzan

zang dzang

zao dzao

ze dze

zei dzei

zen dzen

zeng dzeng

zha dža

zhai džai

zhan džan

zhang džang

zhao džao

zhe dže

zhen džen

zheng dženg

zhi dži

zhong džong

zhou džou

zhu džu

zhua džua

zhuai džuai

zhuan džuan

zhuang džuang

zhui džui

zhun džun

zhuo džuo

zi dzi

zong dzong

zou dzou

zu dzu

zuan dzuan

zui dzui

zun dzun

zuo dzuo

______________