LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO nR. 57 „DĖL NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINŲJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2011 m. lapkričio 2 d. Nr. 1R-257

Vilnius

 

Papildau Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinuosius dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2075; 2008, Nr. 17-590), šiuo 5.111 punktu:

5.111.        už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar                10–50 Lt;

vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą   “.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                        Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

2011 m. spalio 28 d.