LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL AUKŠTADVARIO, DUBYSOS, KAUNO MARIŲ, KURTUVĖNŲ, PAGRAMANČIO, SARTŲ, TYTUVĖNŲ, VARNIŲ, VIŠTYČIO REGIONINIŲ PARKŲ IR JŲ ZONŲ RIBŲ PATVIRTINIMO

 

1996 m. birželio 17 d. Nr. 711

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Kurtuvėnų, Pagramančio, Sartų, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų ir jų zonų ribas pagal Valstybinio žemėtvarkos instituto parengtus planus.

2. Pavesti Aplinkos apsaugos ministerijai pateikti nurodytų šio nutarimo 1 punkte regioninių parkų ir jų zonų ribų planus suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės valdymo institucijoms, taip pat atitinkamų rajonų savivaldybėms.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS                                               BRONIUS BRADAUSKAS