LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 22 D. NUTARIMO NR. 1332 IR 2003 M. BIRŽELIO 30 D. NUTARIMO NR. 852 PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 17 d. Nr. 1455

Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 639 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 319 pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1220 ir 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 487 pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2004, Nr. 86-3124), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 1332 „Dėl Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3599):

1.1. Išdėstyti skyriaus „II. Registrų būklė“ skirsnio „Visų transporto priemonių registras“ pavadinimą taip:

„Transporto priemonių valstybės registrai“.

1.2. Išdėstyti 25 punkto pirmosios pastraipos antrąjį sakinį taip:

„Dabar ji sprendžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 639 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 319 pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1220 ir 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 487 pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2004, Nr. 86-3124).“.

1.3. Išdėstyti 25.1 punktą taip:

25.1. neparengti transporto priemonių valstybės registrų nuostatai;“.

1.4. Išdėstyti 27.2 punktą taip:

27.2. tinkamai neveikia labai svarbūs valstybės registrai: Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras, Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų ir konteinerių registras, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registras, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registras, Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras; Lietuvos Respublikos adresų registro centrinė duomenų bazė bus užpildyta iki 2007 m. sausio 1 dienos;“.

2. Pakeisti Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2947):

2.1. Pripažinti netekusiu galios 2.4 punktą.

2.2. Pripažinti netekusiu galios 3.5 punktą.

2.3. Išdėstyti 3.8 punktą taip:

3.8. sukurti 2005 metų IV Vidaus reikalų Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. kelių transporto priemonių registrą

2.4. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

„3.10. sukurti 2005 metų IV Žemės ūkio Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą

2.5. Išdėstyti 3.11 punktą taip:

„3.11. sukurti 2005 metų II Susisiekimo Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. civilinių orlaivių registrą

2.6. Išdėstyti 3.12 punktą taip:

„3.12. sukurti 2005 metų II Susisiekimo Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. geležinkelio riedmenų ir konteinerių registrą

2.7. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

„3.13. sukurti 2005 metų II Susisiekimo Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. jūrų laivų registrą

2.8. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

„3.14. sukurti 2005 metų II Susisiekimo Lietuvos Respublikos ketvirtis ministerija“. vidaus vandenų laivų registrą

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

L. E. VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS                                VIRGILIJUS BULOVAS

______________