LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SUNKIŲ TRAUMŲ KLASIFIKACINIŲ POŽYMIŲ

 

2001 m. liepos 18 d. Nr. 397

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 748 2 punktu,

Tvirtinu Sunkių traumų klasifikacinius požymius (pridedama).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS

Ministras                                               Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

 

PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2001 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 397

 

Sunkių traumų klasifikaciniai požymiai

 

1. Sunkios traumos nustatomos pagal šiuos du kriterijus – pavojingumą gyvybei ir padarinius.

2. Pavojingomis gyvybei sunkiomis traumomis laikomos tokios traumos, kurios sukelia pavojų nukentėjusiojo gyvybei, taip pat nuo kurių, nesuteikus medicinos pagalbos, mirštama. Pavojingos gyvybei traumos yra šios:

2.1. kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai;

2.2. galvos smegenų sumušimas;

2.3. sunkus galvos smegenų sukrėtimas;

2.4. ūmus kraujo išsiliejimas virš kietojo arba po kietuoju smegenų dangalu;

2.5. kaklo slankstelio panirimas arba išnirimas, kai kartu pažeidžiamos nugaros smegenys arba nervų šaknelės;

2.6. kaklo slankstelio lūžis;

2.7. nugaros smegenų sužalojimas;

2.8. kiauryminiai ryklės, stemplės, gerklų ir trachėjos sužalojimai;

2.9. gerklų ar trachėjos lūžiai (su gleivinės plyšimu), sukėlę kvėpavimo sutrikimą;

2.10. kiauryminiai krūtinės ląstos ar pilvo ertmės sužalojimai (taip pat ir tuo atveju, kai nepažeisti vidaus organai);

2.11. atvirieji inkstų, antinksčių, kasos, šlapimo pūslės, priešinės liaukos ir tiesiosios žarnos viršutinės ar vidurinės dalių sužalojimai;

2.12. uždarieji krūtinės ir pilvo organų sužalojimai, nustatyti operacijos metu;

2.13. atvirasis žastikaulio, šlaunikaulio ar blauzdikaulio kaulų lūžis arba uždarieji kurių nors dviejų nurodytųjų kaulų lūžiai;

2.14. uždarasis šlaunikaulio proksimalinės epifizės lūžis, kai nukentėjusiajam daugiau kaip 65 metai;

2.15. trauminis rankos ar kojos amputavimas;

2.16. dubens kaulų abipusiai lūžiai, pažeidę dubens žiedo vientisumą;

2.17. aortos, bendrosios, vidinės ir išorinės miego arterijų, poraktinės, pažasties, žasto, klubo, šlaunies ir pakinklio arterijų arba atitinkamų venų sužalojimai;

2.18. sužalojimai, sukėlę sunkų šoką, sunkų kolapsą, riebalinę ar oro emboliją arba ūmų inkstų veiklos nepakankamumą;

2.19. terminiai III ir IV laipsnių nudegimai, kai pažeista daugiau kaip 15 procentų kūno paviršiaus, III laipsnio nudegimai, kai pažeista daugiau kaip 20 procentų kūno paviršiaus, II laipsnio nudegimai, kai pažeista daugiau kaip 30 procentų kūno paviršiaus, taip pat kvėpavimo takų nudegimai;

2.20. III-IV laipsnių nušalimai, sutrikdę funkcijas;

2.21. cheminiai nudegimai, sukėlę gyvybei pavojingą organizmo apnuodijimą;

2.22. jonizuojančiosios radiacijos sukelta sunki spindulinė liga;

2.23. elektros trauma, dėl kurios netenkama sąmonės arba sutrinka kvėpavimas ir širdies veikla;

2.24. kaklo suspaudimas ar kitokia mechaninė asfiksija, sukėlusi objektyviais duomenimis patvirtintą smegenų kraujotakos sutrikimą.

3. Sunkių traumų padariniai yra šie:

3.1. kalbos netekimas – nesugebėjimas reikšti minčių kitiems suprantamais žodžiais;

3.2. lytinės veiklos (sugebėjimo lytiškai santykiauti, apvaisinti, pastoti, išnešioti ar gimdyti) sutrikimas;

3.3. psichinė liga;

3.4. nėštumo nutrūkimas (nepriklausomai nuo jo trukmės);

3.5. nepataisomas veido subjaurojimas;

3.6. akių traumos, sukėlusios žymų regos sutrikimą ar aklumą;

3.7. visos kitos traumos, dėl kurių netenkama 33 procentų ir daugiau nuolatinio bendro darbingumo.

______________