LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 57: 1998 „BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJA (SLAUGYTOJAS). FUNKCIJOS, PAREIGOS, TEISĖS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

 

1998 m. lapkričio 27 d. Nr. 691

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Lietuvos medicinos normą MN 57:1998 „Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“.

2. Patvirtinti MN 57:1998 įdiegimo priemonių planą.

3. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti šios normos įdiegimą nuo šio įsakymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ ir užtikrinti bendruomenės slaugytojos (slaugytojo) darbą, vadovaujantis šios normos nurodymais.

4. Įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Basiui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                    MINDAUGAS STANKEVIČIUS