LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. GEGUŽĖS 6 D. NUTARIMO NR. 538 „DĖL SIUNČIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS PAŠTO SIUNTŲ“ IR JĮ KEITUSIŲ NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. 588

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ (Žin., 1996, Nr. 43-1059).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 676 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 56-1322).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 9 d. nutarimą Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 78-1876).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 1233 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 95-4294).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS