Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2012 m. gegužės 16 d. Nr. 529

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285), 3.212 punktu:

3.212. licencijos teikti socialinę globą:

3.212.1. išdavimą

150 litų

3.212.2. patikslinimą

25 litai

“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

_________________