LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1091

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1756; 2012, Nr. 79-4114):

 

1. Papildau II skyrių „Mėginių paėmimas“ šiuo 12 punktu:

„12.

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas

123,30“.

2. Papildau III skyrių „Aplinkos oro cheminiai tyrimai“ šiais 118–123 punktais:

„118.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

43,20

119.

Ftalatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

42,60

120.

Piridino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

59,40

121.

Akrilo nitrilo kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

54,50

122.

Terpentino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

55,50

123.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio nustatymas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

158,00“.

3. Papildau IV skyrių „Vandens ir dirvožemio cheminiai tyrimai“ šiuo 62 punktu:

„62.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) nustatymas dirvožemyje

116,00“.

4. Papildau V skyrių „Maisto cheminiai tyrimai“ šiuo 60 punktu:

„60.

Lakiųjų azoto bazių nustatymas

25,19“.

5. Papildau VI skyrių „Kiti cheminiai tyrimai“ šiais 11–21 punktais:

„11.

Mėginio mineralizavimas ir dviejų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

145,30

12.

Mėginio mineralizavimas ir trijų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

192,60

13.

Mėginio mineralizavimas ir keturių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

240,00

14.

Mėginio mineralizavimas ir penkių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

287,30

15.

Melamino kiekio nustatymas modelinėje terpėje

211,80

16.

Bisfenolio A kiekio nustatymas 50 % etanolio modelinėje terpėje

260,40

17.

Polichlorintų bifenilų nustatymas

236,70

18.

Metanolio, 2-propanolio, acetaldehido, acetalio ir benzeno nustatymas etilo alkoholyje

120,50

19.

Pirminių aromatinių aminų kiekio nustatymas modelinėje terpėje

388,30

20.

Ftalatų nustatymas dujų chromatografijos metodu

148,70

21.

Asbesto plaušelių identifikavimas fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

93,00“.

6. Papildau VII skyrių „Tabako gaminių tyrimai“ šiuo 6 punktu:

„6.

Mentolio kiekio nustatymas tabako gaminiuose

205,00“.

7. VIII skyriuje „Mikrobiologijos tyrimai“:

7.1. Išdėstau poskyrio „Dezinfekantų mikrobicidinio aktyvumo įvertinimas“ pavadinimą taip:

DEZINFEKTANTŲ MIKROBICIDINIO IR VIRUCIDINIO AKTYVUMO ĮVERTINIMAS“;

7.2. Papildau šiais 631–633 punktais:

„631.

Instrumentų ir paviršių dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1404,97

632.

Rankoms skirtų dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1259,60

633.

Chemoterminių dezinfektantų virucidinio aktyvumo įvertinimas

1725,21“.

7.3. Papildau šiais 237–239 punktais:

„237.

Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos

377,60

238.

Legionella pneumophila antigeno nustatymas šlapime

217,00

239.

Infekcinio agento vieno geno mėginyje nustatymas PGR metodu

117,80“.

8. Papildau IX skyrių „Parazitologijos tyrimai“ šiuo 27 punktu:

„27.

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia ir Entamoeba histolytica antigeno nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu

48,80“.

9. XI skyriuje „Serologijos tyrimai“:

9.1. Išdėstau 3 punktą taip:

„3.

Bruceliozės serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

693,50“.

9.2. Išdėstau 60 punktą taip:

„60.

Leptospirozės serologinė diagnostika

185,00“.

9.3. Išdėstau 97 punktą taip:

„97.

ŽTLV 1/2 antikūnų nustatymas MCIA metodu

212,52“.

9.4. Papildau šiais 132–134 punktais:

„132.

Brucella abortus infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

350,62

133.

Brucella melitensis infekcijos serologinė diagnostika agliutinacijos metodu

367,05

134.

Clostridium botulinum toksino nustatymas kraujo serume

1038,00“.

10. Papildau XII skyrių „Mikrobiologinių mitybos terpių gamyba ir kokybės kontrolės tyrimai“ šiais 9–52 punktais:

„9.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,06

10.

Chju-Leifsono oksidacijos-fermentacijos agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

2,93

11.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 95 ml

3,02

12.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,18

13.

MRVP sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

2,77

14.

Malonato sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,22

15.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,16

16.

Fenilalanino agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,48

17.

DNR-azės agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,36

18.

Širdies ir smegenų ekstrakto sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

4,13

19.

Acetato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,83

20.

Violetiškai raudono tulžies ir laktozės agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,40

21.

Tulžies eskulino azido agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,77

22.

Tergitolio 7 agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

1,28

23.

Enterokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

0,87

24.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,08

25.

Triptono sojos agaro su avies krauju pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,72

26.

Standartinių metodų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,24

27.

Saburo agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,22

28.

Baird-Parkerio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,24

29.

Manito druskos agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,50

30.

Miulerio Hintono agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,59

31.

Mitybinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,26

32.

Pseudomonų agaro (CN) pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,71

33.

Saburo agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,42

34.

Acetamido sultinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

3,86

35.

Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,50

36.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

4,75

37.

Triptono sojos sultinio pagaminimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

4,69

38.

Šlapalo agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,80

39.

NaCl 0,85 % tirpalo pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml

0,33

40.

Lizino geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,51

41.

Fenolo raudonojo manito agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,66

42.

Peptono vandens pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,38

43.

Simonso citrato agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml

0,38

44.

Terpės judrumui nustatyti pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,65

45.

Trijų cukrų ir geležies agaro pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,64

46.

MacConkey agaro Nr. 3 pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,46

47.

Šokoladinio agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,72

48.

Streptokokų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,69

49.

Šigelių-salmonelių agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

1,68

50.

Hemofilų agaro pagaminimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

2,60

51.

Tioglikolio sultinio pagaminimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,44

52.

Gripo transportinės terpės paruošimas

3,10“.

11. Papildau šiais XVII ir XVIII skyriais:

XVII. SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

1.

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų rengimas (1 val.)

56,00

2.

Triukšmo sklaidos vertinimas (1 val.)

66,60

3.

Oro taršos ir kvapo sklaidos vertinimas (1 val.)

77,20

4.

Oro taršos, kvapo, triukšmo sklaidos ir kitų veiksnių vertinimas (1 val.)

88,20

XVIII. VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

1.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

20,00

1.1.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

15,00

1.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

11,00

1.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

25,00

1.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

18,00

1.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

12,00

1.3.

12 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

32,00

1.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

24,00

1.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

16,00

1.4.

18 akademinių valandų mokymo programa:

 

1.4.1.

kai mokomas 1 asmuo

39,00

1.4.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

29,00

1.4.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

22,00

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

 

2.1.

6 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.1.1.

kai mokomas 1 asmuo

18,00

2.1.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

13,00

2.1.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

10,00

2.2.

8 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.2.1.

kai mokomas 1 asmuo

22,00

2.2.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

16,00

2.2.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

12,00

2.3.

28 akademinių valandų mokymo programa:

 

2.3.1.

kai mokomas 1 asmuo

112,00

2.3.2.

kai mokoma iki 50 asmenų

78,00

2.3.3.

kai mokoma 50 ir daugiau asmenų

55,00

3.

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, 4 akademinių valandų mokymo programa (1 asmeniui)

60,00

4.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo išdavimas asmenims, kurie nelankė mokymo kursų, teisės aktų nustatytais atvejais

10,00

5.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

10,00“.

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS