VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

į s a k y m a s

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. VA-34 „dėl PREKIŲ TIEKIMO Į KITAS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBEs NARES ATASKAITOS FORMOS IR JOS PILDYMO, teikimo ir tikslinimo TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. spalio 9 d. Nr. VA-62

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-34 „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 43-1427; 2005 Nr. 38-1259), priedą „ES valstybių narių ir jų PVM mokėtojų kodų struktūros sąrašas“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 


 

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 formos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių

priedas

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2013 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-62 

redakcija)

 

ES VALSTYBIŲ NARIų IR JŲ PVM MOKĖTOJŲ KODŲ Struktūros Sąrašas

 

ES valstybės narės

Pastabos

Pavadinimas

Dviraidis kodas (prefiksas)

PVM mokėtojų kodų struktūra (be prefiksų)

 

 

 

 

1

2

3

4

Airija

IE

9999999 X

 

9999999X Y

X – gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „W“.

Y – gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „I“.

Austrijos Respublika

AT

U99999999

Pirmas ženklas po prefikso yra raidė „U“.

Belgijos Karalystė

BE

999999999 arba

0999999999

9 skaitmenų struktūra galioja iki 2007-12-31.

Bulgarijos Respublika

BG

999999999 arba

9999999999

 

Čekijos Respublika

CZ

99999999,

999999999 arba

9999999999

 

Danijos Karalystė

 

DK

 

99999999

 

 

Estijos Respublika

 

EE

 

999999999

 

 

Graikijos Respublika

 

EL

 

999999999

 

 

Ispanijos Karalystė

 

ES

 

X9999999X

 

X – gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „Z“ arba skaitmuo.

 

Italijos Respublika

 

IT

 

99999999999

 

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

 

GB

 

999999999,

999999999999,

GD999 arba

HA999

 

Kipro Respublika

 

CY

 

99999999X

 

 

Kroatijos Respublika

 

HR

 

99999999999

 

 

Latvijos Respublika

 

LV

 

99999999999

 

 

Lenkijos Respublika

 

PL

 

9999999999

 

 

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

 

LU

 

99999999

 

 

Maltos Respublika

 

MT

 

99999999

 

 

Nyderlandų Karalystė

 

NL

 

999999999B99

 

Trečias nuo pabaigos ženklas yra raidė „B“.

 

Portugalijos Respublika

 

PT

 

999999999

 

 

Prancūzijos Respublika

 

FR

 

XX999999999

 

X – gali būti naudojamos raidės nuo „A“ iki „Z“ arba skaitmuo.

 

Rumunija

 

RO

 

9999999999

 

Kodą gali sudaryti mažiausia 2 skaičiai, daugiausia – 10 skaičių.

 

Slovakijos Respublika

 

SK

 

9999999999

 

 

Slovėnijos Respublika

 

SI

 

99999999

 

 

Suomijos Respublika

 

FI

 

99999999

 

 

Švedijos Karalystė

 

SE

 

999999999999

 

 

Vengrijos Respublika

 

HU

 

99999999

 

 

Vokietijos Federacinė Respublika

 

DE

 

999999999

 

 

 

9 – skaitmuo.

X – raidė.

_________________