LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KELL NEIGIAMŲ KRAUJO KOMPONENTŲ NAUDOJIMO INDIKACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 17 d. Nr. V-589

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 115-2666) 10 straipsnį ir užtikrinti racionalų kraujo komponentų naudojimą:

1. Tvirtinu Kell neigiamų kraujo komponentų naudojimo indikacijas (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-589

 

KELL NEIGIAMŲ KRAUJO KOMPONENTŲ NAUDOJIMO INDIKACIJOS

 

1. Jei recipiento Kell yra nežinomas ar neigiamas, tik Kell neigiamus eritrocitus bei konservuotą kraują naudoti:

1.1. mergaitėms ir moterims iki 50 metų amžiaus;

1.2. naujagimiams, kūdikiams, vaisiaus intrauterininėms transfuzijoms;

1.3. recipientams, kuriems yra ar kada nors buvo nustatyti Kell antikūnai;

1.4. prieš ir po kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijų;

1.5. ligonio gyvybei grėsmingais atvejais, kai eritrocitai perpilami neatlikus suderinamumo mėginių.

2. Visiems kitiems recipientams transfuzijoms galima naudoti tiek Kell teigiamų, tiek Kell neigiamų donorų kraujo komponentus.

3. Trombocitus, šviežiai šaldytą plazmą, krioprecipitatą naudoti neatsižvelgiant į Kell antigeną.

 

_________________