LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. birželio 27 d. Nr. 626

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 9-331, Nr. 110-4164; 2007, Nr. 60-2317), ir išdėstyti 4 priedo 10 punktą taip:

„10. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Teisingumo ministerija

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                       Petras Vaitiekūnas