Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. GRUODŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 1433 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. 448

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1433 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7149) ir išdėstyti 12.1 punktą taip:

12.1. Išdėstyti 1 punkto lentelę taip:

 

„Transporto priemonė

Mokesčio dydis (litais)

dienos tarifas

savaitės (7 dienų) tarifas

mėnesio (30 dienų) tarifas

metų tarifas

EURO III ir mažiau taršios

EURO 0, I, II

Autobusai

M2

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams, 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė ne didesnė kaip 5 tonos

29

60

140

1050

M3

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 (bet ne daugiau kaip 22) sėdimos vietos keleiviams, 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė didesnė kaip 5 tonos (įskaitytinai)

37

140

300

1800

 

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 22 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

37

160

320

2600

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

N1

iki 3,5 tonos (įskaitytinai) bendrosios masės

29

60

140

900

N2

nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

37

170

400

1800

2400

 

Transporto priemonė

Mokesčio dydis (litais)

dienos tarifas

savaitės (7 dienų) tarifas

mėnesio (30 dienų) tarifas

metų tarifas

EURO III ir mažiau taršios

EURO 0, I, II

 

N3

nuo 12 iki 40 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

37

170

400

2600

3450

vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – iki 44 tonų bendrosios masės

37

170

400

2600

3450

N1

iki 3,5 tonos (įskaitytinai) bendrosios masės, kai transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai

29

60

140

900

N2,N3

nuo 3,5 tonos iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės, kai transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai

29

60

140

1050

Specialios kelių transporto priemonės

 

skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti

37

80

200

1200

“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS