Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl VIDAUS SAUGUMO FONDO ADMINISTRAVIMO

 

2013 m. rugsėjo 11 d. Nr. 826

Vilnius

 

Siekdama užtikrinti sėkmingą Lietuvos Respublikos pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinę paramą, skiriamą Vidaus saugumo fondui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti šias institucijas ir suteikti joms įgaliojimus administruoti Vidaus saugumo fondą:

1.1. atsakinga institucija – Vidaus reikalų ministeriją;

1.2. įgaliotąja institucija – viešąją įstaigą Centrinę projektų valdymo agentūrą;

1.3. audito institucija – Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrių.

2. Pavesti vidaus reikalų ministrui priimti Vidaus saugumo fondui administruoti būtinus teisės aktus.

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

Vidaus reikalų ministras                         Dailis Alfonsas Barakauskas

 

_________________