Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „dĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. vasario 17 d. Nr. 155

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950; 2006, Nr. 10-362; 2007, Nr. 18-665; 2009, Nr. 67-2693, Nr. 109-4649):

1. Išbraukti 6 punkte žodžius „su ES bendrąja užsienio ir saugumo politika susijusios informacijos atvejais“.

2. Įrašyti 8 punkte po žodžio „dokumentai“ žodžius „neturintys slaptumo žymos“ ir papildyti punktą šiuo ketvirtuoju sakiniu:

„ES Tarybos Generalinio sekretoriato siunčiamus ES dokumentus, žymimus slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (pranc. RESTREINT UE), gauna, registruoja ir nedelsdama pateikia atsakingoms institucijoms Užsienio reikalų ministerija.“

3. 2 priede:

3.1. išbraukti 18 punkte žodžius „Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos“;

3.2. išbraukti 19 punkte žodžius „Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos“.

3.3. 25 punkte:

3.3.1. įrašyti pastraipoje „Vidaus rinkos darbo grupė“ vietoj žodžių „Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Viešųjų pirkimų tarnyba“;

3.3.2. įrašyti pastraipoje „pramoninės nuosavybės pogrupis“ vietoj žodžių „Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ žodžius „Sveikatos apsaugos ministerija“.

4. 5 priede:

4.1. išbraukti 1 punkte žodžius „ir išorinių santykių“;

4.2. papildyti šiuo 21 punktu:

21. Užsienio reikalų taryba                                užsienio reikalų ministras“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS