Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2009 M. VASARIO 18 D. NUTARIMO nR. 110 „DĖL Europos sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 1602

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 22-852, Nr. 158-7193):

1. Įrašyti 3 lentelės 3 punkto trečiojoje skiltyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Susisiekimo ministerijos“.

2. Įrašyti 4 lentelės 3 punkto trečiojoje skiltyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Susisiekimo ministerijos“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                           INGRIDA ŠIMONYTĖ