Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGPJŪČIO 25 D. NUTARIMO NR. 1213 „DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO IR MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIOSE STEIGIAMI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. 313

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5272):

1.Įrašyti preambulėje vietoj skaičiaus „7202“ skaičių „7207“.

2.Papildyti nurodytu nutarimu patvirtintą Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašą 22 punktu:

22. Radiacinės saugos centras.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                     RASA JUKNEVIČIENĖ