LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ STEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 10 d. Nr. 308

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047) 2 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti:

1.1. nuo 2003 m. kovo 31 d. – Lietuvos Respublikos konsulatą Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje, Sovetske;

1.2. nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. – Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Gruzijos Respublikoje, Tbilisyje.

2. Likviduoti nuo 2003 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos konsulatą Latvijos Respublikoje, Daugpilyje.

3. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai iki 2003 m. gegužės 1 d. parengti Lietuvos Respublikos konsulato Latvijos Respublikoje, Daugpilyje, likvidavimo projektą ir sudaryti konsulato likvidavimo komisiją.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582; 2002, Nr. 97-4277):

4.1. Papildyti nurodytuoju nutarimu patvirtintus gyvenimo lygio vietos koeficientus pastraipa „Gruzijos Respublika, Tbilisis 1,1“; vietoj pastraipos „Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis 1“ įrašyti pastraipas „Kaliningradas 1“, „Sovetskas 0,9“ ir išbraukti pastraipą „Daugpilis 0,8“.

4.2. Papildyti nurodytuoju nutarimu patvirtintus patalpų nuomos lygio vietos koeficientus pastraipa „Gruzijos Respublika, Tbilisis 0,9“, vietoj pastraipos „Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis 0,7“ įrašyti pastraipas „Kaliningradas 0,7“, „Sovetskas 0,6“ ir išbraukti pastraipą „Daugpilis 0,6“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________