LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 24 d. Nr. V-46/A1-32

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3078), ir išdėstome jį nauja redakcija:

 

LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠAS

 

TLK-10-AM KODAS

LIGA AR BŪKLĖ

O15.1

Eklampsija gimdant

O15.2

Eklampsija laikotarpiu po gimdymo

O30

Daugiavaisis nėštumas

O43.2

Priaugusi placenta

O44.1

Pirmeigė placenta su kraujavimu

O45.0

Priešlaikinė placentos atšoka, kai yra koaguliacijos defektas

O64.1

Patologinis gimdymas dėl sėdmenų pirmeigos

O67.0

Kraujavimas gimdant, kai yra koaguliacijos defektas

O67.8

Kitas kraujavimas gimdant

O70.2

Trečiojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant

O70.3

Ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant

O71.0

Gimdos plyšimas prieš gimdymą

O71.1

Gimdos plyšimas gimdant

O71.2

Gimdos inversija po gimdymo

O71.6

Akušerinis dubens sąnarių ir raiščių pažeidimas

O71.7

Akušerinė dubens hematoma

O72

Kraujavimas po gimdymo

O73

Užsilikusi placenta ir vaisiaus dangalai be kraujavimo

O74.0

Aspiracinė pneumonija dėl anestezijos gimdant

O74.1

Kitos plaučių komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.2

Širdies komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.3

Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.4

Toksinė reakcija į vietinę anesteziją gimdant

O75.1

Šokas gimdant ar po jo

O81*

Vienavaisis gimdymas naudojant reples ar vakuumo ekstraktorių

O82*

Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį

O85**

Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo

O87.3

Smegenų venų trombozė po gimdymo

O88

Akušerinė embolija

 

* Pagrindinė diagnozė, įrašyta nedarbingumo pažymėjime, gali nesutapti su pagrindine diagnoze, nurodyta Gimdymo istorijoje (forma Nr. 096/a).

** Jei po gimdymo nustatomas endometritas kartu su sepsiu, pagrindinė diagnozė žymima TLK-10-AM kodu O85 ir papildomai Gimdymo istorijoje (forma Nr. 096/a) nurodomi šie TLK-10-AM kodai: A40 (streptokokinis sepsis) arba A41 (kitas sepsis) ir N71.9 (endometritas).“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS