PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 1997 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 59 „DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR ĮSIGALIOJIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 21 d. Nr. 191

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1462 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 110-3232) patvirtintų Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų 13.3 punktu,

pakeičiu Bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles (BPST 01-97), patvirtintas Vidaus reikalų ministerijos 1997 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 59 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir įsigaliojimo“ (Žin., 1997, Nr. 16-358, Nr. 102-2577), ir išdėstau 19.10 punktą taip:

19.10. Prekiaujant pirotechniniais gaminiais būtina laikytis šių reikalavimų:

19.10.1. fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys prekiauti pirotechniniais gaminiais, privalo prekybos vietas suderinti su valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnais, pateikdami jiems prekybos vietų planus, patvirtintus parduotuvės arba prekybos centro administracijos;

19.10.2. draudžiama prekiauti pirotechniniais gaminiais parduotuvių, prekybos centrų evakuacijos keliuose, tambūruose, koridoriuose, holuose, vestibiuliuose, laiptinėse, išėjimų zonose;

19.10.3. prekybos kioskuose, paviljonuose, parduotuvėse ir prekybos centruose įrengtose prekybos vietose leidžiama prekiauti tik I, II klasės ir TO pogrupio pirotechniniais gaminiais, o bendras jų kiekis vienoje prekybos vietoje neturi būti didesnis kaip 10 kg;

19.10.4. draudžiama prekiauti pirotechniniais gaminiais savitarnos būdu.“

 

 

 

DIREKTORIUS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS

PRIEŽIŪROS INSPEKTORIUS                                                                         KAZYS ZULONAS