LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2008 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. V-110 „DĖL DARBO SĄLYGŲ DARBO VIETOSE NUOLATINĖS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. spalio 12 d. Nr. V-329

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos standartų pokyčius,

pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-110 (Žin., 2008, Nr. 49-1836) patvirtintų Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos nuostatų 51.4 punktą.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                  Mindaugas Pluktas