LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO OPERATYVINIŲ TARNYBŲ DEPARTAMENTO PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS STATUTO 32 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-368

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 92-4140; 2006, Nr. 17-600)

 

1 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Statutiniams tarnautojams mokami tokie pareiginės algos priedai už kvalifikacinę kategoriją:

1) už pirmą kvalifikacinę kategoriją – 25 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

2) už antrą kvalifikacinę kategoriją – 28 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

3) už trečią kvalifikacinę kategoriją – 30 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

4) už ketvirtą kvalifikacinę kategoriją – 35 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

5) už penktą kvalifikacinę kategoriją – 38 procentų pareiginės algos dydžio priedas.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Statutiniams tarnautojams mokami tokie pareiginės algos priedai už kvalifikacinę kategoriją:

1) už pirmą kvalifikacinę kategoriją – 35 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

2) už antrą kvalifikacinę kategoriją – 40 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

3) už trečią kvalifikacinę kategoriją – 45 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

4) už ketvirtą kvalifikacinę kategoriją – 50 procentų pareiginės algos dydžio priedas;

5) už penktą kvalifikacinę kategoriją – 55 procentų pareiginės algos dydžio priedas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________