Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. lapkričio 30 d. Nr. 1388

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 88-4659):

1. Papildyti pastraipa „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos“ (po 4.493 punkto) ir 4.494 ir 4.495 punktais:

4.494.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos patvirtinimo, kad ūkio subjektas pateikė pranešimą apie elektroninių ryšių veiklos pradžią ir turi teisę verstis elektroninių ryšių veikla, išdavimą

42 litai

4.495.

leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius išdavimą:

 

4.495.1.

leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus)

23 litai

4.495.2.

leidimo naudoti radijo šaukinį

10 litų

“.

2. Pripažinti netekusiais galios 4.323 ir 4.324 punktus.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________