Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, MINISTRO PIRMININKO TARNYBOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 14 d. Nr. 1040

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 49-1812, Nr. 114-4349, Nr. 130-4976, Nr. 136-5318; 2009, Nr. 12-455, Nr. 20-794, Nr. 109-4612, Nr. 112-4760, Nr. 116-4960, Nr. 134-5846, Nr. 137-6008, Nr. 157-7096, Nr. 158-7181; 2010, Nr. 21-983, Nr. 44-2117, Nr. 55-2684), ir įrašyti II grupėje vietoj pastraipos „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ pastraipą „Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS