LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽĖMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 464 „DĖL KIAULIŲ ĮKAINOJIMO PAGAL SKERDENŲ MASĘ IR KOKYBĘ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. lapkričio 29 d. Nr. 464

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 464 „Dėl Kiaulių įkainojimo pagal skerdenų masę ir kokybę taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-18, Nr. 41-1547):

1. Išdėstau 5 punkte sąvoką „Kiaulės skerdena“ taip:

Kiaulės skerdena paskerstas ir nukraujintas kiaulės kūnas su oda, galva, uodega, priekinėmis ir užpakalinėmis kojomis, be liežuvio, vidurių, vidaus organų, vidaus riebalų, inkstų, diafragmos, lyties organų, šerių ir nagų.“

2. Išdėstau 5 punkte sąvoką „Skerdenos raumeningumo klasė“ taip:

Skerdenos raumeningumo klasė – skerdenos raumeningumas, išreikštas nustatytu procentų intervalu, priskiriamas skerdenų grupei bei žymimas viena iš šių raidžių: S, E, U, R, O, P (žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 279 „Dėl kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento“ (Žin., 2002, Nr. 79-3351).“

3. Išdėstau 19 punktą taip:

„Skerdenų su oda raumeningumo klasės nustatytos Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techniniam reglamente, patvirtintame žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 (Žin., 2002, Nr. 79-3351)“.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos direktorius

Kazimieras Lukauskas

2002 m. lapkričio 27 d.