LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS

 

P R A N E Š I M A S

DĖL TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ĮSIGALIOJIMO IR GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Baltarusijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl valstybių sienų sankirtos taško paženklinimo tvarkos, pasirašytas 1998 m. kovo 25 d., Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas 1999 m. vasario 9 d., paskelbtas „Valstybės žiniose“ 1999 m. Nr. 25-697, įsigaliojo 1999 m. kovo 17 d.

2. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašyta 1994 m. rugpjūčio 9 d., Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuota 1995 m. balandžio 27 d., paskelbta „Valstybės žiniose“ 1998 m. Nr. 51-1399, įsigaliojo 1999 m. balandžio 8 d.

3. Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose protokolas, pasirašytas 1997 m. kovo 7 d., Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotas 1998 m. balandžio 16 d., paskelbtas „Valstybės žiniose“ 1998 m. Nr. 51-1400, įsigaliojo 1999 m. balandžio 8 d.

4. Lietuvos Respublikos ir Švedijos Karalystės sutarties dėl bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje, pasirašytos 1992 m. kovo 30 d., įsigaliojusios 1992 m. kovo 30 d., paskelbtos „Valstybės žiniose“ 1996 m. Nr. 17-438, galiojimas pratęstas nuo 1997 m. kovo 30 d. iki 2002 m. kovo 30 d. pagal Sutarties 7 straipsnį.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Patentų Organizacijos susitarimo dėl bendradarbiavimo patentų srityje (Bendradarbiavimo susitarimo), pasirašyto 1994 m. sausio 25 d., įsigaliojusio 1994 m. kovo 1 d., paskelbto „Valstybės žiniose“ 1994 m. Nr. 23-369, galiojimas pratęstas nuo 1999 m. kovo 1 d. iki 2001 m. kovo 1 d. pagal Susitarimo 7 straipsnį.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Patentų Organizacijos susitarimo dėl 1994 m. sausio 25 d. Bendradarbiavimo susitarimo 3(3) straipsnio įgyvendinimo, pasirašyto 1994 m. sausio 25 d., įsigaliojusio 1994 m. liepos 5 d., paskelbto „Valstybės žiniose“ 1995 m. Nr. 38-934, galiojimas pratęstas nuo 1999 m. liepos 5 d. iki 2001 m. liepos 5 d. pagal Susitarimo 4 straipsnį.

 

 

TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ

DEPARTAMENTO DIREKTORIUS                                                               D. JURGELEVIČIUS

______________