LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL BENDRADARBIAVIMO SU JUNGTINIŲ TAUTŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS KOMISIJA

 

1998 m. lapkričio 19 d. Nr. 1347

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui:

1.1. koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisija Vienoje;

1.2. atlikti pasirengimo dalyvauti Jungtinių Tautų 10-ajame nusikaltimų prevencijos bei elgesio su pažeidėjais kongrese darbus.

2. Įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją, Teisingumo ministeriją, Teisės institutą ir Statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikti Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centrui statistinę, dokumentinę ir kitokią informacinę analitinę medžiagą, būtiną 1 punkte nurodytoms užduotims vykdyti.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                              VYTAUTAS PAKALNIŠKIS

______________