LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 m. GEGUŽĖS 15 d. ĮSAKYMO Nr. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1K-295

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, Nr. 53-1812; 2009, Nr. 12-457),“.

2. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą šia 12 formule:

12

Etilo alkoholis

levandų eterinis aliejus

1300 gramų

Tirštos (įskaitant gelinę) konsistencijos kosmetikos priemonių gamyboje.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ