VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL KITŲ ŠALIŲ VIETOVARDŽIŲ PATEIKIMO MOKYKLINIUOSE LEIDINIUOSE

 

1999 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3(72)

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti šiuos kitų šalių vietovardžių pateikimo mokykliniuose leidiniuose principus:

1. Mokykliniuose leidiniuose vartojamos lietuviškos tradicinės ir adaptuotos kitų šalių vietovardžių formos. Greta jų (rišliame tekste – skliausteliuose) arba prieduose gali būti nurodomos autentiškos formos.

2. Mokykliniuose leidiniuose vartojami lietuviški tradiciniai baltų etninių žemių vietovardžiai. Greta jų arba prieduose gali būti pateikiami dabartiniai oficialieji vietovardžiai.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                      D. Mikulėnienė

______________