LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-189 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 8 d. Nr. 1R-154

Vilnius

 

Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos sudėtį, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 76-2780, Nr. 144-5258; 2006, Nr. 108-4122; 2007, Nr. 42-1611, Nr. 103-4226; 2008, Nr. 26-941, Nr. 73-2845), ir vietoj Žanos Jerochovienės įrašau Vaidą Vincevičiūtę – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patarėją, vietoj Juliaus Sabatausko pareigų „Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas“ įrašau pareigas „Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas“, vietoj Kęstučio Saldžiūno įrašau Jolitą Bacevičienę – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktorę.

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             REMIGIJUS ŠIMAŠIUS