LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELEIVINIU AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLIŲ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. birželio 12 d. Nr. 203

Vilnius

 

Ryšium su tuo, kad Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministerijos 1995 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 232 (Žin., 1995, Nr. 45-1116), 2.7 punkte apibrėžta sąvoka „taksobusas“ dažnai painiojama su sąvoka „maršrutinis taksi“ ir keleivių vežimas taksobusais neatitinka reguliaraus keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais reikalavimų,

ĮSAKAU:

1. Išbraukti Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių 2.7 punktą.

2. Šis pakeitimas įsigalioja nuo 1996 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS