LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO NR. 497 „DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS“ PAPILDYMO

 

1996 m. balandžio 10 d. Nr. 437

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 497 „Dėl garantijų taikymo atliekant muitinės procedūras“ (Žin., 1995, Nr. 32-749) šiuo 2.3.6 punktu:

2.3.6. už gabenamas smulkias siuntas – ūkio subjektai, kurie turi Muitinės departamento prie Finansų ministerijos leidimą gabenti pašto siuntas ir pateikia ilgalaikį banko įstaigos arba draudimo organizacijos 100 tūkst. litų garantinį raštą“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                      MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                             ALGIMANTAS KRIŽINAUSKAS