LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. birželio 23 d. Nr. 3D-246

Vilnius

 

Remdamasis Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 (Žin., 2003, Nr. 35-1520),

pakeičiu alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir kategorijas bei kiekvienos grupės maksimalią tūrinę etilo alkoholio koncentraciją, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764) ir lentelės 4 eilutę (grupę) ir išdėstau taip:

 

Sidras/kriaušių sidras

2206

8,5

Putojantis

Putojantis sidras/putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras/putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras/gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras/gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

Ramus

Sidras/kriaušių sidras

 

Aromatizuotas sidras/aromatizuotas kriaušių sidras

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

______________