LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ MOLDOVOS RESPUBLIKOJE IR RUMUNIJOJE ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAPILDYMO

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 1412

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Moldovos Respublikoje, Kišiniove.

2. Įsteigti nuo 2006 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę Rumunijoje, Bukarešte.

3. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931) patvirtintus:

3.1. gyvenimo lygio vietos koeficientus šiomis pastraipomis:

„Moldovos Respublika, Kišiniovas                   1

Rumunija, Bukareštas                                        1“;

3.2. patalpų nuomos lygio vietos koeficientus šiomis pastraipomis:

„Moldovos Respublika, Kišiniovas                   0,9

Rumunija, Bukareštas                                        0,9“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Užsienio reikalų ministras                                                           Antanas Valionis

______________