VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1S-53 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2006 m. SAUSIO 19 d. ĮSAKYMO Nr. 1S-4 „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NEGALIOJANČIU

 

2010 m. spalio 20 d. Nr. 1S-152

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4 „Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                            Žydrūnas Plytnikas