LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

DĖL LIETUVOS ŽINIŲ VISUOMENĖS TARYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO SUDARYMO

 

2007 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1K-1097

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir siekdamas paspartinti žinių visuomenės plėtrą Lietuvoje,

sudarau šios sudėties Lietuvos žinių visuomenės tarybą (toliau – Taryba) prie Lietuvos Respublikos Prezidento:

Aleksandras ABIŠALA – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ narys,

Petras AUŠTREVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo narys (Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas),

Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS – Lietuvos Respublikos Seimo narys („Tvarka ir teisingumas“ frakcijos atstovas),

Haroldas BROŽAITIS – aljanso „Langas į ateitį“ narys,

Eugenijus BUTKUS – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas,

Kęstutis DAUKŠYS – Lietuvos Respublikos Seimo narys (Darbo partijos frakcijos atstovas),

Ramūnas GARBARAVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo narys (Tėvynės Sąjungos frakcijos atstovas),

Evaldas KULBOKAS – asociacijos „Infobalt“ prezidentas,

Aurimas MATULIS – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius,

Algirdas MONKEVIČIUS – Lietuvos Respublikos Seimo narys (Naujosios Sąjungos frakcijos atstovas),

Mantas NOCIUS – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas,

Rimantas REMEIKA – Lietuvos Respublikos Seimo narys (Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovas),

Valdemaras SARAPINAS – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris,

Rūta SKYRIENĖ – asociacijos „Investuotojų forumas“ vykdomoji direktorė,

Aldona STAPONKIENĖ – Lietuvos Respublikos Seimo narė (Valstiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos frakcijos atstovė),

Irena ŠIAULIENĖ – Lietuvos Respublikos Seimo narė (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovė),

Ramūnas VALIOKAS – Užsienio lietuvių mokslo forumo narys,

Antanas Juozas ZABULIS – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ narys.

 

2 straipsnis.

Pagrindinės Tarybos veiklos kryptys:

1) teikti siūlymus dėl žinių visuomenės politikos formavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje;

2) plėtoti bei stiprinti visuomenės ir valstybės institucijų, politinių partijų dialogą, taip pat tarpinstitucinį bendradarbiavimą kuriant žinių visuomenę Lietuvoje;

3) siekti politinio sutarimo dėl strateginių sprendimų, susijusių su žinių visuomene, formavimo ir įgyvendinimo priežiūros.

 

3 straipsnis.

Tarybos darbo tvarką nustato Lietuvos žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento patvirtintas darbo reglamentas.

 

4 straipsnis.

Laikau netekusiais galios:

1) Respublikos Prezidento 2005 m. liepos 13 d. dekretą Nr. 378 „Dėl Lietuvos žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento sudarymo“ (Žin., 2005, Nr. 86-3215);

2) Respublikos Prezidento 2005 m. spalio 3 d. dekretą Nr. 422 „Dėl Respublikos Prezidento 2005 m. liepos 13 d. dekreto Nr. 378 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 118-4268).

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS