LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 1R-240/1V-246 „DĖL KONVOJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 24 d. Nr. 1R-175/1V-146

Vilnius

 

Pakeičiame Konvojavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3613), ir išdėstome 103.5 punktą taip:

„103.5. konvojuojamieji, dirbę valstybės valdžios, valdymo ar teisėsaugos institucijose, – atskirai nuo kitų konvojuojamųjų.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              REGIMANTAS ČIUPAILA