LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2004 m. rugsėjo 6 d. Nr. 1138

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2001, Nr. 73-2582; 2002, Nr. 97-4277; 2003, Nr. 26-1045, Nr. 83-3794):

1. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose gyvenimo lygio vietos koeficientuose po pastraipos „Vatikano Miesto Valstybė 1,2“ įrašyti pastraipą „Vengrijos Respublika, Budapeštas 1,1“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose patalpų nuomos lygio vietos koeficientuose po pastraipos „Vatikano Miesto Valstybė 1,1“ įrašyti pastraipą „Vengrijos Respublika, Budapeštas 1“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS

______________