LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO Nr. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAPILDYMO

 

2011 m. gegužės 6 d. Nr. V-441

Vilnius

 

 

Siekdamas pagerinti vaikams teikiamų odontologinės priežiūros paslaugų kokybę,

papildau Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2010, Nr. 74-3769), pastabas šiuo 51 punktu:

51. Gydytojas odontologas, atlikęs privalomuosius veiksmus ir būtinus tyrimus, informaciją apie atliktus privalomuosius veiksmus ir būtinus tyrimus bei tikrinimo rezultatus įrašo į formą Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a ar laisvo pavyzdžio formą, savo spaudu bei parašu patvirtina ir pateikia ją šeimos gydytojui arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos vaikų ligų gydytojui“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS