LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL UAB „ELEKTROSAUGA“, UAB „PINEKA“, UAB „PEGIRUS“ IR KITŲ ĮMONIŲ STATYBOS TAISYKLIŲ ĮREGISTRAVIMO

 

2002 m. vasario 19 d. Nr. 67

Vilnius

 

Įgyvendindamas statybos techninio reglamento STR 1.01.01:1996 „Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas“ (Žin., 1996, Nr. 93-2197; 1999, Nr. 67-2169) nuostatas:

1. Įregistruoju šiuos statybos techninius dokumentus:

1.1. UAB „Elektrosauga“ statybos taisykles „Projektavimo darbų organizavimas“. ST 4462097.02:2002;

1.2. UAB „Pineka“ statybos taisykles „Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimo bei vėdinimo sistemų paleidimo – derinimo darbai“. ST 5252839.01:2002, „Projektavimo darbų organizavimas“. ST 5252839.02:2002;

1.3. UAB „Pegirus“ statybos taisykles „Nekilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo – restauravimo darbai“. ST 2556004.02:2002;

1.4. UAB „Ringesta“ statybos taisykles „Nekilnojamųjų kultūros vertybių, statinių remonto, konservavimo ir restauravimo darbai“. ST 6468165.02:2002;

1.5. A. Stalaučinskienės projektavimo studijos statybos taisykles „Projektavimo darbų organizavimas“. ST 5898869.01:2002;

1.6. J. Grigaičio elektros įrenginių projektavimo ir montavimo įmonės statybos taisykles „Projektavimo darbų organizavimas“. ST 8456986.01:2002;

1.7. UAB „Intersta“ statybos taisykles „Bendrieji statybos ir apdailos darbai“. ST 4821701.01:2002/4827001.01:2001;

1.8. IĮ „Salvena“ statybos taisykles „Bokštų montavimas kranu kato-NK-750YS-L ir kranu LT-1110“. ST 4516204.02:2002, „42,0–120,0 m aukščio stiebų montavimas“. ST 4516204.03:2002;

1.9. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos parengtas rekomendacijas, skirtas statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ techniniams reikalavimams įgyvendinti: R 33-01 „Automobilių kelių žemės sankasa“, R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, R 35-01 „Automobilių kelių asfalbetonio ir žvyro dangos“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, R 38-01 „Automobilių kelių projektavimas“.

2. Nustatau, kad 1 punkte minimi techniniai dokumentai būtų taikomi STR 1.01.01:1996 nustatyta tvarka.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „statyba“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos internetiniu adresu www.lra.lt.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

______________