LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO Nr. 3-327 „DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO LAIVYBOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. kovo 4 d. Nr. 3-136

Vilnius

 

P a k e i č i u Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-4169, Nr. 150-6132), ir išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius


 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių

2 priedas

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS TARNYBŲ IR UOSTO NAUDOTOJŲ, KURIE TURI BŪTI INFORMUOTI APIE LAIVO ATPLAUKIMĄ, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tel. Nr.

Faksas

El. paštas

UTB kanalas; šaukinys;

mobilusis telefonas

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

 

 

 

 

1.1.

Generalinis direktorius

(8 46) 49 97 99

(8 46) 49 97 77

info@port.lt

 

1.2.

Uosto kapitonas

(8 46) 49 96 88

(8 46) 49 96 66

ukt@port.lt

 

1.3.

Laivų eismo tarnyba

(8 46) 49 96 91

(8 46) 31 08 40

(8 46) 49 97 29

let@port.lt

9; Klaipėda radio-5

1.4.

Uosto priežiūros tarnybos dispečeris

(8 46) 49 97 04

(8 46) 49 96 35

(8 46) 38 22 56

(8 46) 49 96 46

operator@port.lt

10;

Klaipėda radio-12

8 612 54 144

1.5.

Uosto priežiūros tarnybos vyresnysis uosto priežiūros inspektorius

(8 46) 49 96 41

(8 46) 49 96 71

ups@port.lt

10;

Klaipėda radio-32

8 616 51 527

1.6.

Uosto priežiūros tarnybos pavojingųjų krovinių specialistas

(8 46) 49 96 23

(8 46) 49 96 46

dgoods@port.lt

8 614 87 564

2.

Lietuvos saugios laivybos administracija

 

 

 

 

2.1.

Direktorius

(8 46) 46 96 02

(8 46) 46 96 00

msa@msa.lt

 

2.2.

Laivybos kontrolės skyriaus vedėjas

(8 46) 46 96 63

(8 46) 46 96 55

linas.kasparavicius@msa.lt

8 687 56 143

2.3.

Valstybės vėliavos ir uosto kontrolės poskyris

(8 46) 46 96 59

(8 46) 46 96 55

rimvydas.jakstas@msa.lt

8 615 12 974

2.4.

Hidrografijos ir navigacinių įrenginių skyriaus vedėjas

(8 46) 46 97 02

(8 46) 46 97 01

viktoras.liulys@ msa.lt

8 698 71 605

2.5.

Vidaus vandenų laivybos kontrolės skyrius

(8 46) 46 96 27

 

jonas.luksa@msa.lt

8 652 57 828

2.6.

Budintis laivybos inspektorius

 

 

 

8 616 59 791

3.

AB „Klaipėdos nafta“

 

 

 

 

3.1.

Dispečeris

(8 46) 39 16 95

(8 46) 39 17 75

(8 46) 39 16 72

Kndisp@oil.lt

6, 9;

Klaipėdos nafta

4.

UAB „Krovinių terminalas“

 

 

 

 

4.1.

Dispečeris

(8 46) 39 10 86

(8 46) 39 10 83

dispatcher@port.lt

9; Krovinių terminalas

8 615 59 972

5.

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“

 

 

 

 

5.1.

Dispečeris

(8 46) 39 94 82

(8 46) 39 95 25

vp.disp@klasco.lt

14;

Klaipėda radio-2

8 614 26 971

5.2.

Tarptautinės jūrų perkėlos dispečeris

(8 46) 39 96 05

(8 46) 39 96 32

disp.tjp@klasco.lt

15;

Klaipėda radio-8

8 687 88 741

6.

UAB „Memelio miestas“

(8-655) 25 606

(8 46) 40 11 13

darius@memelcity.lt

 

7.

Klaipėdos laivų remontas

 

 

 

 

7.1.

Kapitonas

(8 46) 49 09 76

(8 46) 49 09 99

info@ports.lt

9; Klaipėdos laivų remontas

8 698 85 297

7.2.

Pilies uostas

 

(8 46) 49 09 99

vilius@ports.lt

8 650 20 450

8.

UAB KJKK „Bega“

 

 

 

 

8.1.

Dispečeris

(8 46) 39 55 33

(8 46) 34 10 34

dispecer@bega.lt

6, 9; Bega

8 614 57 708

9.

UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“

(8 46) 31 33 96

(8 46) 31 31 36

info@kkkt.lt

9;

8 698 39 986

10.

LKAB „Klaipėdos Smeltė“

 

 

 

 

10.1.

Generalinių krovinių dispečeris

(8 46) 49 63 44

(8 46) 49 63 45

ops@smelte.lt

25;

Klaipėda radio-31

8 615 89 618

10.2.

Šaldytų krovinių dispečeris

(8 46) 49 63 55

(8 46) 49 63 50

ref@smelte.lt

25;

Klaipėda radio-31

8 698 85 611

11.

UAB „Birių krovinių terminalas“

 

 

 

 

11.1.

Dispečeris

(8 46) 30 44 01

(8 46) 30 44 10

dispatcher@bkt.lt

6, 9; Birių krovinių

terminalas

8 682 32 797

12.

UAB „Mabre LPC“

(8 46) 41 16 93

(8 46) 41 16 92

krova@mabrelpc.lt

9; Mabre

8 686 07 579

8 612 42 113

8 615 58 579

13.

AB „Vakarų laivų gamykla“,

UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“

 

 

 

 

13.1.

Dispečeris

(8 46) 48 36 59

(8 46) 48 36 90

dispecerine@wsy.lt

6, 9; Vakarų krova

8 698 85 469

14.

Malkų įlankos terminalas

 

 

 

 

14.1.

Dispečeris

(8 46) 49 08 60

(8 46) 49 08 61

arunas.sarkauskas@ miterminalas.lt

9; Malkų įlankos terminalas

8 618 70 585

15.

UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“

 

 

 

 

15.1.

Konteinerių terminalo dispečeris

(8 46) 30 09 58

(8 46) 30 09 59

ktdispecerine@ terminalas.lt

6, 9; Konteinerių terminalas

8 686 20 223

15.2.

Ro-Ro ir GK terminalo dispečeris

(8 46) 35 52 18

(8 46) 35 52 18

dispecerine@ terminalas.lt

6, 9;

8 698 53 112

16.

Laivų vilkimo kompanijos

 

 

 

 

16.1.

UAB „Towmar Baltic“

(8 46) 30 34 27

(8 46) 30 34 28

info@towage.lt

6, 9; Tak-1, Tak-2, Tak-3, Tak-4,Tak-5, Tak-6, Tak-9

8 614 68388

16.2.

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ filialas „Klasco towage assistance“

(8 46) 39 95 85

(8 46) 39 91 19

kta@klasco.lt

9, 14;

Klaipėda radio-2

8 612 12 207

16.3.

AB „Vakarų laivų gamykla“

(8 46) 48 36 15

(8 46) 48 38 60

vlaivynas@wsy.lt

6, 9; Vakarų krova

8 642 27 250

8 612 24 504

17.

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras

(8 46) 39 12 57

(8 46) 39 12 58

(8 46) 39 12 59

mrcc@mil.lt

16, 67;

Klaipėda rescue

 

18.

Klaipėdos teritorinės muitinės jūrų uosto postai

 

 

 

 

18.1.

Molo jūrų uosto postas

(8 46) 39 94 77

(8 46) 39 94 77

molas.pamaina@cust.lt

 

18.2.

Malkų įlankos jūrų uosto postas

(8 46) 35 51 05

(8 46) 35 51 05

malkos.pamaina@cust.lt

 

18.3.

Pilies jūrų uosto postas

(8 46) 34 17 96

(8 46) 34 23 95

pilis.pamaina@cust.lt

 

19.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinė

(8 46) 39 78 50

(8 46) 39 78 72

 

 

19.1.

Uosto užkarda

(8 46) 46 63 65

(8 46) 39 71 91

(8 46) 46 63 65

 

 

19.2.

Kopgalio užkarda

(8 46) 39 11 69

 

 

73; Impulsas-3

20.

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro karantino postas

(8 46) 39 91 08

(8 46) 39 91 08

mkp@klaipedosvsc.sam.lt

 

21.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

 

 

 

21.1.

Molo pasienio veterinarijos postas

(8 46) 39 94 49

(8 46) 39 94 39

molopvp@vet.lt

 

21.2.

Pilies pasienio veterinarijos postas

(8 46) 34 53 18

(8 46) 34 53 18

(8 46) 34 27 87

piliespvp@vet.lt

 

21.3.

Malkų įlankos pasienio veterinarijos postas

(8 46) 35 50 44

(8 46) 35 50 42

malkupvp@vet.lt

 

 

_________________