Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI ĮGYVENDINTI KAI KURIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS

 

2010 m. gegužės 26 d. Nr. 627

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymu (Žin., 2009, Nr. 87-3661) ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją įgyvendinti šių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas:

1.1. Adakavo pensionato;

1.2. Aknystos pensionato;

1.3. Alytaus apskrities invalidų socialinių paslaugų ir reabilitacijos centro „Sveikata“;

1.4. Aukštelkės pensionato;

1.5. biudžetinės įstaigos „Vilniaus apskrities resocializacijos centras“;

1.6. Jasiuliškių pensionato;

1.7. Jotainių pensionato;

1.8. Jurdaičių pensionato;

1.9. Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro;

1.10. Kėdainių pensionato;

1.11. Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro;

1.12. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Padvarių pensionato;

1.13. Kupiškio pensionato;

1.14. Lavėnų pensionato;

1.15. Lietuvos Respublikos Marijampolės apskrities viršininko administracijos Ilguvos pensionato;

1.16. Linkuvos pensionato;

1.17. Marijampolės apskrities vaikų globos namų;

1.18. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Didvyžių pensionato;

1.19. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Kalvarijos pensionato;

1.20. Marijampolės apskrities viršininko administracijos Suvalkijos pensionato;

1.21. Marijampolės specialiųjų globos namų;

1.22. Obelių vaikų globos namų;

1.23. Pabradės vaikų globos namų;

1.24. Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato;

1.25. Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų;

1.26. Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro;

1.27. Prūdiškių pensionato;

1.28. Skemų pensionato;

1.29. Specialiųjų globos namų „Tremtinių namai“;

1.30. Strėvininkų pensionato;

1.31. Strūnos pensionato;

1.32. Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro;

1.33. Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“;

1.34. Šilutės pensionato;

1.35. Tauragės apskrities socialinės pagalbos ir invalidų reabilitacijos centro;

1.36. Telšių apskrities viršininko administracijos Dūseikių pensionato;

1.37. Telšių apskrities viršininko administracijos Stonaičių pensionato;

1.38. Utenos pensionato;

1.39. Veisiejų pensionato;

1.40. Ventos pensionato;

1.41. Viešvilės vaikų globos namų;

1.42. Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionato;

1.43. Vilniaus apskrities Gestų kalbos vertėjų centro;

1.44. Visagino pensionato;

1.45. Zarasų pensionato.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS